سردرگمی سازمان های “چپ” ایران !
نگاهی به قطعنامه کنگره ۲۴ام سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) !

مقاله ۳۰/۹۹۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ به تازگی سازمان کارگران انقلابی ایران (از این پس راه کارگر) بیست و چهارمین کنگره خود را برگزار کرد. در باره شرایط کنونی کشور هیئت اجرائی سازمان گزارش بلند و بالایی به کنگره داده است. بگذارید نخست نکته های کلیدی این گزارش را …

چالش بلاروس و “چه باید کرد” کمونیست‌ها برای برون رفت از آن!

سخن روز شماره ۳۰۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ نزدیک به یک ماه از شورش های خیابانی در بلاروس گذشته است. چگونگی برخورد جنبش سوسیالیستی جهانی با شورش های کنونی در بلاروس کار آسانی نیست؟ ان چه که به پیشرفت اقتصادی و تهیه نیازهای پایه ای مردم برمی گردد، بلاروس …

همکاری با جمهوری خلق چین؛ بردگی یا پیشرفت؟

سخن روز شماره ۲۵۶ مرداد ۱۳۹۹، ۲۷ جولای ۲۰۲۰ پیمان نامه بستن در سه رشته ی نفت، بانک و راه  سازی با یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان نباید شگفت انگیز باشد و مایه نگرانی شود، ولی برای این که مردم ما به حق باور به انگیزه های درست و شایسته …

نگاهی به دشنام نامه آقای شالگونی!
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری!

مقاله ۲۲/۹۹۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴ جولای ۲۰۲۰ به تازگی آقای شالگونی، که برخی ها او را پس از کشته شدن رهبران حزب توده ی ایران در شکنجه گاهای جمهوری اسلامی و  یا بر روی چوبه دار بزرگترین اندیشمند ”چپ” می دانستند، به بهانه “خاطرات رفیق کی منش” نوشته ای سرپا …

می رسد فردایی از پس امروز!

سخن روز شماره ۲۱۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۲جولای ۲۰۲۰ رویدادهای هفته های گذشته جنب و جوشی تازه ای در میان توده ای ها  برانگیخت و همزمان آشکار کرده است که ما هنوز تا چه اندازه از هم دوریم. برای نیرومند شدن در راه دگرگونی ریشه ای جهان باید همگام و هم …

دادگری در داوری!
حقیقت کلیت است!

مقاله ۲۱/۹۹۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۴ جولای ۲۰۲۰ با سپاس از رفیق پیشین توده ای و دوست گرامی ژاله نیک اندیش که از اندک کسانی است که در این تارنگاشت برای در میان گذاشتن دیدگاه خود بلند و بالا نوشته است و مانند دیگران به هم چینی واژه های کوتاه برای …

رومینا، نشکفته گُلی که پرپر شد!

سخن روز شماره ۱۲۱۴ خرداد ۱۳۹۹، ۳ ژوئن ۲۰۲۰ دخترک، گُلی زیبا و خوشبو بود که هنگام شکفتگی پژمرده شد. این جوجه بلبل می توانست سال های درازی فضای باغچه را با اواز دلنواز خود شاداب کند. هنوز تلخی‌ها و شیرینی‌های روزگار را نچشیده بود، روانی کنجکاو داشت و می …

حزب سازی، برنامه همیشگی واپسگرایان ستمگر!

سخن روز شماره ۱۱۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱ ژوئن ۲۰۲۰  دستگاه‌های امنیتی رژیم هر روز دنبال توطئه جدیدی علیه حزب ما هستند. (رفیق خاوری؛ گفتگو با نامه مردم۵ خرداد ۱۳۹۹) نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ی ایران نیز در پیوند با یورش جمهوری اسلامی به حزب از برخی از نیرنگ …