باز هم در باره ی شعار طرد ولایت فقیه!

مقاله ۳/۱۴۰۰۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ پیش گفتار برخی شعار براندازی را دلیل سرخوردگی تودها می دانند. آن ها می گویند که شعار براندازی، طبقه کارگر را از نبرد اصلی که او توانایی عینی و ذهنی انجام آن را دارد به دور می کند و آن را به بی …

شکل و محتوای روند هم گرایی میان توده ای ها!

مقاله ۲/۱۴۰۰۱۵ فروردین ۱۴۰۰، ۴ آوریل ۲۰۲۱ با من هزار نوبت اگر دشمنی کنیای دوست همچنان دل من مهربان توست (سعدی) پیش گفتار در پیامی که رفیق گرامی عمویی برای درگذشت رفیق خاوری داده است، او یادآوری کرده است که: ” با توجه به مسائلی که در یکپارچگی حزب توده …

نگاه به شرق دیکتاتورها و وظیفه کمونیست ها!

مقاله ۱/۱۴۰۰۶ فروردین ۱۴۰۰، ۲۶ مارس ۲۰۲۱ پیشگفتار دورانی که شاهان و رییس جمهورهای کشورهای “جهان سوم” سرمایه داری، همچون شاه و سادات دست نشانده امپریالیسم و گوش به فرمان آن ها بوده اند به سر آمده است. در آن زمان ها، کارمندان امپریالیسم در هر سفارتی در انجام کارهای …

سوسیالیسم، تنها بهارِ جاودانِ رنجبران!

سخن روز شماره ۵۲۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷ مارس ۲۰۲۱ بهاران خجسته باد! ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزیاز این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزیبه صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانیبه گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی (حافظ ) ماه ها چشم به راهی برای …

برنامه پنج ساله چهاردهم جمهوری خلق چین!

مقاله ۶۰/۹۹۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴ مارس ۲۰۲۱ پیشگفتار در ۳۵ سال گذشته اقتصاد جمهوری خلق چین بر درآمدآفرینی از فروش کالاهای ساخت چین در برون از مرزها پایه گزاری شده بود. جمهوری خلق چین در گذشته به الگوی نمو بر پایه نیروی کار ارزان، تولید کارخانه و صادرات پایبند بوده …

دروغ های امپریالیسم در باره ی “امپریالیسم” چین!

سخن روز شماره ۵۲۲۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲ مارس ۲۰۲۱ جمهوری خلق چین بی گمان با دشواری های درونی خود دست پنجه نرم می کند، ولی رسانه های غربی در باره ی جمهوری خلق چین داستان های دوران جنگ سرد علیه اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی را دنبال می کنند. هم اکنون …

آسمان بر تو حکم راند، و ترا نیمه خواند!

مقاله ۵۹/۹۹۱۵ اسفند ۱۳۹۹، ۶ مارس ۲۰۲۱ اگر مرا بر دار کردند، ترا خوار کردند. اگر لبخند را از لبانم گرفتند، ترا هرگز لبخند نیاموختند. اگر بال هاى مرا شکستند، ترا هرگز پرنده نخواستند. من زیستم، و تو زیستى شکیبا، در انتظار دراز و دردآور خورشید. (٨ مارس، از شعرهای …

آیا زبان آتش بهتر از گفتگو در خاورمیانه است؟

مقاله ۵۸/۹۹۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱ مارس ۲۰۲۱ بار دیگر درگیری ها دارد در خاورمیانه بالا می گیرد. بگذارید نخست به بررسی کوتاه رویدادهای هفته های گذشته بپردازیم. در ۱۵ فوریه، موشک هایی به سوی پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه بین المللی اربیل فرستاده شد که پیامد آن کشته شدن یک …