راه پر پیچ و خم کوبای سوسیالیستی!

مقاله ۱۹/۱۴۰۰۲ مرداد ۱۴۰۰، ۲۴ جولای ۲۰۲۱ پیش گفتار در روز یازدهم ژوئیه پس از نزدیک به سه دهه در کوبا دوباره راه پیمایی ضد دولتی برگزار شد. در کوبا، کم بود نیازهای خوراکی و دارویی هست و نمی توان آن را نادیده گرفت. بیشتر کوبایی ها در شهرهای ویران …

دیالکتیک میان انقلاب و به سازی (اصلاح)!

مقاله ۱۸/۱۴۰۰۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۸ جولای ۲۰۲۱ پیش گفتار کمونیست ها، سوسیال دموکرات ها را پینه زن همیشگی پاپوش ژنده سرمایه داری می دانند که با خواست آشتی طبقاتی آب به آسیاب دشمنان طبقه کارگر می ریزند. سوسیال دموکرات ها، کمونیست ها را پنداربافانی می دانند که پیوند خود را …

جمهوری اسلامی رفتنی است، ولی جایگزینی پیشرو بسته به آمادگی شرایط ذهنی انقلاب دارد!

مقاله ۱۷/۱۴۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۲ جولای ۲۰۲۱ پیش گفتار رژیم های دیکتاتوری نوین، خیلی زود دریافتند که برای دزدی و سرکوب می توانند دست به کارهای نادرست بسیاری بزنند، ولی نیازهای پایه ای یک جامعه هم چون آب، نان و برق را باید تهیه کنند. جامعه هایی که زیر چکمه …

پایان تاریخ یا آغازی نو؟

مقاله ۱۶/۱۴۰۰۱۷ تیر ۱۴۰۰، ۸ جولای ۲۰۲۱ پیش گفتار پس از پیروزی گذرا ضدانقلاب در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر کشورهای اردوگاه پیشین سوسیالیستی، بورژوازی در این پندار بود که با رفتن این کشورها، مارکسیسم نیز برای همیشه فراموش می شود.  در سال ١٩٩٢، فوکویاما زود باورانه در کتاب …

امپریالیسم امریکا نگران پای مال شدن حقوق انسان ها در ایران نیست!

مقاله ۱۵/۱۴۰۰۱۲ تیر ۱۴۰۰، ۳ جولای ۲۰۲۱ پیش گفتار جمهوری اسلامی شاید تنها کشوری در جهان باشد که سه رییس قوه های گوناگون آن، به گونه ای در کشتارهای انسان ها دست داشته اند. آن چه که ما در باره ی رییس جمهور و رییس قوه قضایی می دانیم، می …

چرا دیکتاتور فقیه یک آدم کُش را رییس جمهور کرد؟!

مقاله ۱۴/۱۴۰۰۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱ پیش گفتار همان گونه که پیش بینی شده بود و جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده بود ”رئیسی” کلید دولت را به دست گرفت. هم اکنون باید بررسی کرد که چرا جمهوری اسلامی آماده پرداخت چنین هزینه ای (بی گمان سفرهای برون مرزی ”رئیسی” …

انتخابات ریاست جمهوری نشان دهنده ورشکستگی سراسری جمهوری اسلامی!

مقاله ۱۳/۱۴۰۰۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱ همان گونه که جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده بود، مایه شگفتی کسی نیست که نام یک کس که هزاران زندانی سیاسی او را هم دست کشتارهای سال ۶۷  می دانند، از صندوق رای بیرون آمده است.    سخن های گوناگونی در گوشه و …

خودکار شدن روند تولید و بهره کشی از طبقه کارگر!

مقاله ۱۲/۱۴۰۰۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ پیش گفتار در چند دهه گذشته، پیش رفت فن آوری (برخی ها سخن از انقلاب فن آوری می کنند) – به ویژه با کاربرد آدمک های خودکار (robot) – اقتصاد جهان را در هم سنجی با گذشته بسیار دگرگون کرده است. بسیاری از …