دادگری در داوری!
حقیقت کلیت است!

مقاله ۲۱/۹۹۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۴ جولای ۲۰۲۰ با سپاس از رفیق پیشین توده ای و دوست گرامی ژاله نیک اندیش که از اندک کسانی است که در این تارنگاشت برای در میان گذاشتن دیدگاه خود بلند و بالا نوشته است و مانند دیگران به هم چینی واژه های کوتاه برای …

رومینا، نشکفته گُلی که پرپر شد!

سخن روز شماره ۱۲۱۴ خرداد ۱۳۹۹، ۳ ژوئن ۲۰۲۰ دخترک، گُلی زیبا و خوشبو بود که هنگام شکفتگی پژمرده شد. این جوجه بلبل می توانست سال های درازی فضای باغچه را با اواز دلنواز خود شاداب کند. هنوز تلخی‌ها و شیرینی‌های روزگار را نچشیده بود، روانی کنجکاو داشت و می …

حزب سازی، برنامه همیشگی واپسگرایان ستمگر!

سخن روز شماره ۱۱۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱ ژوئن ۲۰۲۰  دستگاه‌های امنیتی رژیم هر روز دنبال توطئه جدیدی علیه حزب ما هستند. (رفیق خاوری؛ گفتگو با نامه مردم۵ خرداد ۱۳۹۹) نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ی ایران نیز در پیوند با یورش جمهوری اسلامی به حزب از برخی از نیرنگ …

نبرد طبقاتی؛ سراب یا تکانه پیشرفت!

۱۸/۹۹مقاله۹ خرداد ۱۳۹۹، ۲۹ مه ۲۰۲۰ پیش گفتار دانشمندان هوادار بورژوازی شب و روز از دگرگونی جهان پس از مارکس سخن می گویند و این دگرگونی را نشان شایسته ای برای کهنه بودن مارکسیسم می دانند. ان ها از یک پدیده درست “دگرگونی جهان” به برایند نادرست “پایان نبرد طبقاتی” …

ساختار اندیشه ی یک اصلاح خواه ضد دیکتاتور!

سخن روز شماره ۹ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶ مه ۲۰۲۰ به تازگی آقای ابولفضل قدیانی یکی از چهره های کلیدی اصلاح خواهی در ایران نامه کوتاه و سرگشاده در باره سخنرانی آقای خامنه ای در نیمهٔ شعبان پخش کرده است. در این نامه او با دلاوری بی همتا و ستایش …

برایند نبرد طبقاتی در آینده نزدیک!

مقاله ۱۴/۹۹ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴ مه ۲۰۲۰ امسال بزرگداشت روز نخست ماه مه به گونه ای دیگری برگزار شده است. «کرونا» نگذاشت که کارگران جهان و هواداران سوسیالیسم در گردهمایی های باشکوه با هم اندیشی برنامه ها و ارزو های خود برای جهانی بهتر را به پیش روی همگان …

بررسی شعر “با دهانهای پر از شکوفه”!

سخن روز شماره ۸ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۴ مه ۲۰۲۰ چه کسی گفته است که شعر رزمنده نمی تواند زیبا باشد؟ چه کسی گفته است که درهم آمیزی استه تیک زبان و سرشت امیدبخش و پیکارگرانه واژه های چیده شده در کنار هم شدنی نیست؟ شعر “با دهانهای پر از …

چرایی یورش جمهوری اسلامی به حزب توده ی ایران!

سخن روز شماره ۷ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲ مه ۲۰۲۰ تلاش های فراوانی از سویه های گوناگون شده است تا یورش غیرقانونی جمهوری اسلامی به حزب توده ی ایران به شیوه پلیسی گزارش داده شود. در این گزارش ها، نویسنده با آب و تاب و شیوه ای شیوا به گزارش …