کیانوری: امپریالیسم تسلط خودش را بر کشورهایی مثل ایران از کانال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ایدئولوژیکی برقرار می‌کند.

تاریخ ایرانی: برگرفته از هفته‌نامه «امید ایران» – ۲۴ اردیبهشت، اول و هفتم خرداد ۱۳۵۸ نخست زیربنایی از ایدئولوژی و تفکر خود و خط و روشی که در کار سیاسی برگزیده‌اید ارائه دهید تا بعد به مسائل دقیق‌تر برسیم. ما معتقد هستیم با ایجاد یک نظام نوین اجتماعی که متکی …

دیالکتیکِ مبارزۀ سیاسی و موازینِ اخلاقی

احسان طبری نویدنو  ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ پرورش «انسان‌های طراز نوین» که با «نیمه انسان‌ها»ی خو گرفته به موازینِ جانورانۀ جامعۀ طبقاتی تفاوتِ کیفی دارند، وظیفه‌ای نیست که فقط با پیروزی سوسیالیسم آغاز شود. نه، ابداً ! این وظیفۀ بازپروری انسان از همان پیدایشِ «حزبِ طراز نوینِ طبقۀ کارگر» آغاز می‌گردد.  بررسی دیالکتیک …

به یادِ قهرمانِ شکنجه‌گاه‌ها، ابوترابِ باقرزاده

منتشر شده در – مرداد ۱۳, ۱۳۹۹        ای گل، تو دوش، داغِ صبوحی کشیده‌ای         ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم (حافظ) ردیف، درجه و رسته: ستوان دو شهربانی*  نام: ابوتراب     نامِ پدر: کربلایی آقا             شهرت:باقرزاده                سمت و مسئولیتِ مُجرم در سازمان: عضوِ رسمیِ [حزبِ توده‌ی  ایران]  پرسش: …

پهنه‌های گوناگونِ عشق در فرهنگِ انسانی

سخنِ عشق از “هر زبان” که بشنوی بی‌تردید “نامکرر است” و نامکررترین روایت پُرشور زندگی آدمیان نیز به عشق آمیخته است. فرهنگ ما ایرانیان سرشاراز پهنه ­های گوناگون این پدیدهٔ شگفت‌انگیز بوده و به‌ گفته حافظ پای آن از روز ازل به‌ میان کشیده شده است: در ازل پرتو حُسنت …

در بارۀ شیوۀ درستِ رفتارِ مبارزان با یکدیگر
احسان طبری

[بحثی در بابِ اِتیکِ مارکسیستی] ما مطالبِ مطروحه در این مقاله را بر اساس تجارب با انتزاع از حالاتِ مشخص و بدون توجه به اشخاص و حوادثِ کُنکِرت [مشخص] مطرح می‌کنیم و هدفِ ما، تسهیلِ مبارزه علیه یک سلسله روش‌های نادرست است. مبارزۀ اجتماعی دارای اِتیک[اخلاق و آدابِ] ویژه‌ای است …

مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا

هال دریپر، ترجمه‌ی سارا روستایی مقدمه: اکنون مدتی است که نقش، کمیّت و ظرفیت طبقه‌ی کارگر همچون فاعل، سوژه و آفریننده‌ی سوسیالیسم مورد پرسش، تردید و چالش جدی قرار گرفته است. البته روایت و تفسیرهای جزمی از نقش پرولتاریا، شکست عملی جنبش کارگری بر اثر مسخ و کژدیسگی انقلابات کارگری، تعرض …

نظر مارکس درباره‌ی کمونیسم

پل بِرکِت، ترجمه: دلشاد عبادی منبع: نقد توسعه‌ی پایدار انسانی [به مناسبت دویست و دومین سالگرد زادروز کارل مارکس] یک. مقدمه مباحث اقتصادِ سوسیالیسم [عمدتاً] بر پرسش‌هایی هم‌چون اطلاعات، انگیزه‌ها و کارآمدیِ تخصیصِ منابع متمرکزند (لانگه و تیلور، ۱۹۶۴؛ علم و جامعه، ۱۹۹۲، ۲۰۰۲). این شکل از تمرکز بر «محاسباتِ سوسیالیستی» …

موضع نظری- تئوریک توده‌ای ستیزان (۲)
نظر مارکس درباره ی عنصر رهایی بخش و بیگانگی در کار

مقاله ۹/۹۹ ۲۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۷ آوریل ۲۰۲۰ دموکراسی در جمهوری خلق چین، الگویی عام؟ در بخش نخست این نوشتار که در توده‌ای ها انتشار یافته است، اسلوب کارکرد اندیشه ی توده‌ای ستیزان مورد توجه و بررسی قرار گرفت. در این سطور ابعاد متفاوت مضمون توده‌ای ستیزی و کمونیست ستیزی …