image_pdfimage_print

دور نو گفتگو میان توده ای ها

دور نو گفتگو میان توده ای ها در “توده ای ها” و نوشته های پیوسته به بهانه انتشار سند بزرگداشتِ هفتاد و ششمین سالگردِ بنیادگذاریِ حزب توده ایران گریزان از متن ، درگیر حاشیه در جهت توجیه رفورمیسم گفتگو بر پایه مواضع نظری مشخص و برای پراتیک انقلابی! خـرده کـاری …

هدف ما

“توده ایها” می خواهد مرکز جمع آوری توده ایها باشد. مرکزی که با ایجاد محیط برای بحث آزاد و روشنگر در چارچوب احترام به برنامه و اساسنامه حزب میتواند در راستای تبادل نظر با آفرینش نظرات مشترک در مسائل اصلی و عمده به وحدت نهایی میان هواداران حزب کمک کند. …