هنر جانبدار و استه تیک نبرد رهایی بخش!

مقاله ۱۵/۹۹ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷ مه ۲۰۲۰ مارکسیست آلمانی روبرت مچر در کتاب مارکسیسم متحد کننده، هنر را در کنار علمدو اهرمی ارزیابی می‌کند که انسان برای بهبود شرایط زندگی خود در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده است. در کتاب‌ دیگر با عنوان  مئدیتاسیون ها در پاریس، مچر …

برایند نبرد طبقاتی در آینده نزدیک!

مقاله ۱۴/۹۹ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴ مه ۲۰۲۰ امسال بزرگداشت روز نخست ماه مه به گونه ای دیگری برگزار شده است. «کرونا» نگذاشت که کارگران جهان و هواداران سوسیالیسم در گردهمایی های باشکوه با هم اندیشی برنامه ها و ارزو های خود برای جهانی بهتر را به پیش روی همگان …

ساختار اندیشه ی یک ضد کمونیست
دو اعلامیه و «سوزن دوزی بی انتها»!

مقاله ۱۳/۹۹ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱ مه ۲۰۲۰ نظریه پرداز همت قلاوند یک سوسیال دمکرات است. او با اشاره به «تجربهٔ اروپا» معتقد است که «نظام های سوسیال دمکرات فارع از ضعف‌هایی که دارند، ظرفیت و گنجایش های لازم [را] برای توسعه و برآوردن نیازهای اولیه جوامع بشری .. دارا …

«همهٔ ابعاد واژگون شوند. خوار شدگان بالا بیفزایند»!
فرهنگ و اخلاق مارکسیستی در برابر اخلاق ضد انسانی سرمایه داری!

مقاله ۱۲/۹۹ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۶ مه ۲۰۲۰ مضمون فرهنگ و اخلاقِ مارکسیستی در نبرد رهایی بخش طبقاتی در جامعه ی سرمایه داری دارای دستمایه ی مادی- ماتریالیستی است. دستمایه مادی- ماتریالیستی در مضمونِ اخلاق مارکسیستی در اندیشه ی مارکس- انگلس از طریق برقراری وحدت میان ذهن و پراتیک بر …

فهرست مقاله ها- ۱۳۹۸

۱- نبرد رهایی بخش ملی و آزادی و تساوی حقوق زن در ایرانادامه ی گفت و شنفت با فروغ اسدپور      ۳ فروردین  ۱۳۹۸  ۲۲ مارس ۲۰۱۹ ۲- خط مشی کنونی دنباله ی دیالکتیکی خط مشی گذشته     مقاله ی شماره۲/ ۱۳۹۷    ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ۵ آوریل ۲۰۱۹ ۳- مصاحبۀ …

پرواز پروانه سوسیالیسم از پیله کرم کرونا!

مقاله ۱۱/۹۹ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ پیشگفتار جهش بیماری های ویروسی از جانوران به انسان افزایش می یابد. در سال های گذشته ما با ابولا، آنفولانزای مرغی، مرس، تب زرد، سارس، ویروس غرب نیل و ویروس زیکا که از سوی جانوران به انسان جابجا می شود، درگیر بوده …

نقش “چپ” انقلابی در جبهه ضددیکتاتوری!

مقاله ۱۰/۹۹ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ هنگامی که از جبهه ضددیکتاتوری سخن گفته می شود به ناخواه پرسش های بی شماری در اندیشه ما آشکار می شود. آیا طبقه کارگر با همکاری با دیگران خط مستقل طبقاتی خود را از دست می دهد؟ آیا برپایی ”جبهه گسترده ضد …

موضع نظری- تئوریک توده‌ای ستیزان (۲)
نظر مارکس درباره ی عنصر رهایی بخش و بیگانگی در کار

مقاله ۹/۹۹ ۲۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۷ آوریل ۲۰۲۰ دموکراسی در جمهوری خلق چین، الگویی عام؟ در بخش نخست این نوشتار که در توده‌ای ها انتشار یافته است، اسلوب کارکرد اندیشه ی توده‌ای ستیزان مورد توجه و بررسی قرار گرفت. در این سطور ابعاد متفاوت مضمون توده‌ای ستیزی و کمونیست ستیزی …