۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند 
فریبرز رئیس‌دانا

• با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند … اخبار روز: www.akhbar-rooz.com  چهارشنبه  ۱۰ بهمن ۱٣۹۷ –  ٣۰ ژانویه ۲۰۱۹   فریبرز رئیس دانا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا می گوید: با وجود تورمی که به اقتصاد …

حضور مجازی در صحن مبارزات اجتماعی و سیاسی چاره‌ی کار نیست

طراوت و تازگی قابل لمس شرایط نبرد طبقاتی در ایران مطالعه ی ارزیابی رفقای هواداران فدائیان اکثریت در ایران به ویژه از این رو لذت بخش است، زیرا در آن طراوت و تازگی ای قابل لمس است که ارزیابی ناشی از قرار داشتن بر پایه نبرد طبقاتی در جامعه ی …

خصوصی‌سازی یا غصب ‌عدوانی دارایی‌های ملی
ا. م. شیری

  در چهلمین سال انقلاب شکوهمند مردمی سال ۵۷، بار دیگر ایران در تلاطم است. همزمان با تشدید تحریمهای اقتصادی، اقدامات و توطئه‌های امپریالیسم جهانی از خارج برعلیه ایران و تمامی خلقهای آن، از داخل نیز دولت نئولیبرال «باسوادان تدبیر و امید» با همدستی قوای مقننه و قضائیه کشور به …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش چهارم و پایانی

مقاله شماره: ۷۰ (۲۳ دی ۱۳۹۳)     بخش چهارم   جبهه ضددیکتاتوری خصلت هر انقلاب، با واقعیت های عینی و نقش آگاهانه پیشقراولان طبقه ای که در این مرحله از رسالت تاریخی برخوردار است، تعیین می شود و نه به آرزوهای افراد یا احزاب. در وضعیت امروزما وحدت عمل …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش سوم

مقاله شماره: ۶۹ (۲۰ دی ۱۳۹۳)     بخش سوم   نیروهای شرکت کننده در انقلاب ملی و دمکراتیک   نیروهای پیش ران (محرکه) انقلاب ملی و دموکراتیک عبارتند از ستم دیدگان جامعه. نیروی اصلی انگیزه انقلاب ملی دموکراتیک طبقه کارگر، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی (که حکومت مذهبی آن …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش دوم

مقاله شماره: ۶۸ (۱۷ دی ۱۳۹۳)     بخش دوم   انقلاب ملی و دمکراتیک همان گونه که بررسی کرده ایم، هواداران انقلاب بورژوازی دموکراتیک ادعا می کنند که هدف های ما در انقلاب ملی و دموکراتیک دارای دستور کار پیاده کردن فوری انقلاب سوسیالیستی است. هواداران انقلاب سوسیالیستی ناب …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش نخست

  مقاله شماره: ۶۷ (۱۴ دی ۱۳۹۳)   بخش نخست   پیش گفتار نگارنده نخست باید بگوید که این نوشته در دست یک مانیفست نیست بلکه کارپایه ای است برای گفتگوهای بیشتر میان توده ای ها در باره ی چالش هایی که جنبش انقلابی با آن روبرو هست.   در …

راه تاریک نئولیبرالیسم به فاشیسم
برگردان: احسان

مقاله شماره: ۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۹۳) نویسنده: کریس هِجِز منبع: اینفورمِیشِن کِلیرینگ هاووس، ۲۸/۱۱/۲۰۱۸ برگردان: احسان صالحی   نئولیبرالیسم به عنوان یک تئوری اقتصادی همیشه نظریه‌ای پوچ بود. نئولیبرالیسم به اندازه ایدئولوژی‌های حاکمِ گذشته مانند حق  خدایی پادشاهان و باور فاشیسم به اَبَرانسان اعتبار زیادی داشت. هیچ یک از لاف و گزاف هایش اندکی …