ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد

مقاله ی شماره ۴ / ۱۳۹۸ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار کوتاه سخن. باید گفت که درگیری میان آزادی و عدالت اجتماعی یک ستیز ساختگی است. همان گونه که ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد و بی آسمان نمی توان از ستاره سخن گفت. عدالت …

منطق دیالکتیک ماتریالیستی

مقاله ی شماره۳/ ۱۳۹۸ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ در ابرازنظری ع ع گرامی می نویسد: “منطق دیالکتیک” منطق نیست، نوعی شیوه ی دیدن هستی ست. (اخبارروز ۱۰ فروردین در مقاله ی مسعود امیدی، ٬٬ترویج توهم دمکراسی تمام‌عیار …٬٬). وظیفه ی این سطور آموزشِ سیستماتیک «منطق دیالکتیک» نیست. آن …

مصاحبۀ رفیق زنده یاد نورادین کیانوری با هفته‌نامهٔ ‏روولوسیون
چند روز پیش از یورش سالهای ۶۱-۶۲

  نوشته رسیده (خوانندگان عزیز می توانند خود مصاحبه را از کتابخانه “توده ای ها” دانلود کنند.) “اگر این نیروهای هوادار محرومان، نیروهای هوادار استقلال واقعی و همه‌جانبه، نیروهای هوادار آزادی برای ‏اکثریت محروم جامعه بتوانند در این دوران سرنوشت‌ساز با توجه به مسؤولیت تاریخی خود جبهه متحدی به ‏وجود …

خط مشی کنونی دنباله ی دیالکتیکی خط مشی گذشته

مقاله ی شماره۲/ ۱۳۹۸ ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ۵ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار   نگارنده با وجود داشتن انتقادهایی از آن دسته از کسانی بوده است که در همان دوران پیش و پس از کنفرانس ملی از هواداران خط مشی نو حزب توده ی ایران بوده است. انتقاد های آن زمان من …

نبرد رهایی بخش ملی و آزادی و تساوی حقوق زن در ایران
ادامه ی گفت و شنفت با فروغ اسدپور

مقاله ی شماره ۱/ ۱۳۹۸ ۳ فروردین ۱۳۹۸ ۲۲ مارس ۲۰۱۹ در رساله ی نظرگیر خود با عنوان ٬٬چرا چپ ۱۷ اسفند ۵۷، زنان را در خیابان تنها گذاشت٬٬، بانو رفیق فروغ اسدپور دو نکته ی اساسی را مطرح می‌سازد که بررسی مضمونی آن وظیفه ی سطور زیر است. دو …

مبارزه ی فرهنگی و طبقاتی در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب ایران
نگاهی به ظاهر و مضمون رساله ی فروغ اسدپور

مقاله ی شماره ۷۳/ ۱۳۹۷ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴ مارس ۲۰۱۹ بانو رفیق فروغ اسدپور خود را یک «مارکسیست» اعلام می کند. این رفیق در آغاز رساله ای مدعی است که احسان طبری مارکسیسم را درک نکرده است و «حتی در بعضی موارد، درک تا مغز استخوان، ناصادقی را از …

ویژگی برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب
نگرشی به ٬٬صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ٬

مقاله شماره ۷۲ (۱۱ اسفند ۱۳۹۷) نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/8576   سرشت اقتصاد سیاسی «مرحله ی تدارک گذار به سوسیالیسم» و شکل حاکمیت و جایگاه هژمونی طبقات ذینفع در این مرحله مقاله ی ٬٬صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ٬٬ را که استاد سعید رهنما نگاشته است و در صفحه …

باید طرحی نو در انداخت 

ناصر زرافشان حقوقدان، نویسنده و تحلیلگر چپ  گفتگوی اخبار روز با صاحب نظران در باره اوضاع ایران • وقت آن است کسانی که خود را چپ معرفی امّا زیر پرچم لیبرالها حرکت می کنند متوجه شوند که اگر کسی مشتاق شنیدن شعارهای لیبرالها باشد ترجیح می دهد این شعارها را …