خبر برای توده ای ها

تئوری باید شرایط تغییر یافته در جهان را در خود جذب کند. لذا مجاز نیستیم یک روند پایان یافته و بسته را از آن تصور کنیم که گویا تئوری آن را در اختیار داریم. چنین برداشتی، برداشتی ضد مارکسیستی است. مارکسیسم- لنینیسم به طور دائم ناکامل هستند …، زیرا جهان در حال تغییر است، دانش ما و انسان تاریخی هم.

بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: حزب تودهٔ ایران حملهٔ موشکی ایالات‌متحده به سوریه را محکوم می‌کند!

حزب تودهٔ ایران، در راستای موضع‌گیری‌های گذشته‌‌اش اعلام می‌دارد، درگیری‌های سوریه هیچ راه‌ حل نظامی‌ای ندارد. افکارعمومی و نیروهای صلح‌طلب جهان می‌توانند و باید با کارزاری فراگیر، همهٔ نیروهای درگیر در جنگ‌فاجعه‌بار سوریه را- جنگی که تا کنون مرگ بیش از نیم میلیون شهروند غیرنظامی ازجمله کودکان و زنان قربانی …

زنده با لنین

ارتقای سطح عدالت اجتماعی در انقلاب “ملی- دموکراتیک” روندی پرسویه و بغرنج است که هر کشوری باید آن را بر مبنای شرایط مشخص خود سازمان دهد.

دادگاه عالی آلمان با ممنوعیت حزب نونازی مخالفت کرد!

حاکمیت نظام امپریالیستی در آلمان برای حفظ سلطه ی خود به وجود جریان فاشیستی با عملکردهای تحریک آمیز و تبه کارانه توسط آن در این کشور نیاز دارد. وجود و فعالیت نازی ها را حاکمیت برای حفظ سلطه خود و اِعمال “نبرد طبقاتی” از بالا ضروری ارزیابی می کند.