نگاهی به اوضاع جاری افغانستان در گفت‌وگو با رفیق اسدالله کشتمند

آمریکا و ناتو بعد از تدارکات طولانی و سیاست‌گذاری‌های ماهرانه در داخل افغانستان جنگ را به‌تدریج از جنوب به شمال و شمال‌شرقی افغانستان، یعنی مرز با آسیای میانه شوروی سابق، انتقال دادند. رویدادهای اخیر در افغانستان، از جمله بیرون رفتن بخش بزرگی از نیروهای نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی از …

بیانیه حزب توده ایران در حمایت و همبستگی با مبارزات مردم جان‌به‌لب رسیده و دلیرِ خوزستان

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، مبارزۀ دلیرانۀ مردم خوزستان در اعتراض به بی‌آبی و دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی با وجود حمله‌های وحشیانۀ نیروهای امنیتی رژیم به آنان، همچنان ادامه دارد. بر اساس همین گزارش‌ها، روز جمعه ۲۶ تیرماه، مصطفی نعیماوی، جوان ۳۰ ساله اهل شادگان که به کمبود …

زید آبادی، آسودگی وجدان یا “سازش در و تخته” !

نویدنو خبرهای مربوط به دعوت رئیسی از رقبای انتخاباتی خود اعم از همتی و زاکانی  و سایر کاندیداهای پوششی و حتی لاریجانی و ظریف و … برای ابراز نظر و پیشنهاد طرح و برنامه اگر چه ممکن است برای عده ای جلب توجه کند وعجیب به نظر برسد، اما برای …

حزب کمونیست فدراسیون روسیه؛ ده گام به‌سوی حاکمیت مردمی

پنج سال مبارزۀ کمونیست‌ها در دورۀ هفتم مجلس دومای روسیه به گذشته پیوست. آن سال‌ها، سال‌های کار فشرده و خدمت صادقانه به میهن بود. حزب کمونیست فدراسیون روسیه بار دیگر وفاداری خویش به انسان‌های کار و زحمت و به اصول خود را ثابت کرد. ما برنامۀ خود را تحت عنوان …

نظر کمونیست ها دربارۀ روابط میانمار و چین و پیچیدگی آن

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۳۲ روابط پیچیده چین با میانمار بسیاری از چپ‌ها را سردرگم کرده است، چپ‌هایی را که بیشتر اوقات اساس تحلیل‌های دوگانه‌شان را پشت منشور خبر و گزارش رسانه‌های غربی قرار می‌دهند. کنی کویل، تحلیلگر ترقی‌خواه مقیم چین در ارتباط با این دیدگاه پرسش‌هایی را …

خلاقیت‌های انقلابی حزب کمونیست جمهوری خلق چین

در نگاه اول، ١٠٠ سال برای راه هزاران سالانۀ چین، در واقع امر، مدت قابل توجهی نیست. اما آن حوادثی که دقیقاً یک قرن پیش در چین رخ داد، با قطعیت و سرعت  چهرۀ کشور را متحول ساخت. تأثیرگذاری روزافزون جمهوری خلق چین بر سیاست و اقتصاد جهان، بر مبانی …

جمعی از هوادران حزب چپ (فدائیان خلق)، سازمان (اکثریت) و حزب توده ایران در داخل کشور: درودهای آتشین به مردم قهرمان و مبارز ایران!

در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ روز درخشان دیگری در تاریخ سراسر مبارزه کشورمان به ثبت رسید. مردم مبارز و آگاه ایران در اتحادی وصف ناپذیر و در یک نمایش پرشکوه ، استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش گرفته و در برابر رژیم سراسر دروغ و تزویر ولی فقیه، اتحاد، اراده …

اعلامیۀ مشترک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران و کمیتۀ مرکزی فرقۀ دموکرات آذربایجان دربارۀ تحریم انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰
شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم ولایت فقیه به هر شکل و دلیل و بهانه‌ای، فقط در خدمت ادامۀ حکومت استبدادی کنونی و مقبولیت بخشیدن به آن است!

پیش به سوی سازمان‌دهی هرچه گسترده‌تر اعتراض‌های مدنی و مردمی بر ضد ظلم و استبداد! هم‌میهنان گرامی! نمایش مفتضحانهٔ سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ با شرکت گماردگان ولی فقیه و رهبری سپاه، به جلوداریِ چهره‌ای منفور و جانی همچون ابراهیم رئیسی، که زنده‌یاد آیت‌الله منتظری او و دیگر سازمان‌دهندگان کشتار هزاران …