بیواقتصادسیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی!

تقی روزبه درشرایطی که ابعادپاندمی کرونا هردم گسترده تر می شود و در حال پشت سرگذاشتن شاخص یک میلیون مبتلا و دههاهزارمرگ است، و تقریبا نیمی از جهان کمابیش در حال قرنطینه هستند و در شرایطی که نگرانی و هراس از آینده دامن می گیرد، و گسست در زنجیره تولید …

سندیکای کارگران صنعتی بیکار

  در شرایط استبدادی و یا دیکتاتوری به ناچار باید بخشی از رهبری سندیکا در سایه بمانند و نباید شناخته شده باشند. یا در واقع ترکیبی از مبارزه علنی و مخفی با هم. زیرا با بریدن سر در شرایط کنونی که شناخت طبقاتی ناچیز است، توسط عوامل استبداد، مغزمتفکر اتحادیه …

پرویز خان بلند شو!

چکیده :ما قبل از اینکه فوتبالیست باشیم، انسانیم. چه کسی به ما حق داده است انسان دیگری را کوچک کنیم، حقیر کنیم، خجالت‌زده کنیم. آن هم در برابر میلیون‌ها جفت چشم…؟ پس انسانیت چه می‌شود؟ اخلاق چه می‌شود؟ جوانمردی چه می‌شود؟ فتوت چه می‌شود؟… پرویزخان سخن می‌گفت و مرتضی اشک… …

بیانیهٔ مشترک حزب‌های کمونیستی و کارگری جهان:
اقدام‌های فوری برای حمایت از سلامتی مردم و حقوق آنان!

حزب‌های کمونیستی و کارگری در موقعیت مسئولیت و وظیفه در برابر مردم‌مان قرار گرفته‌اند. ما آماده‌ایم! ما در خط مقدم مبارزه حاضر هستیم تا بی‌درنگ همه  اقدام‌های لازم در حمایت از امر سلامت و حفظ حقوق طبقه کارگر و قشرهای مردمی را در هر جایی که ضرور است انجام دهیم! …

باز سرازیر کردن پیامد پاندمی کرونا به دوش زحمتکشان ممانعت به عمل آوریم!

مقاله ی شایان توجه دیوید هاروی با عنوان سیاست ضد سرمایه داری در زمان پاندمی کرونا، در پایان خود به نتیجه گیری درستی نایل می شود که در جمله ی نقل شده در پایان ابرازنظر کنونی نقل شده است. در این توصیه توجه هاروی به شرایط در ایالات متحده ی …

ستاره سرخی در آسمان ایران خاموش شد اما چون شهابی همیشه فروزان است

ویژه نامه فریبرز رئیس دانا نویدنو-اردشیر زارعی قنواتی   در آخرین روزهای سال ۱۳۹۸ خبری دردناک در کنار بسیار مصیبت ها که بر این سرزمین بلاکشیده می رود افکارعمومی ایران را دچار یک شوک کرد وقتی که صبح بیست و ششم اسفند خبر فوت دکتر “فریبرز رئیس دانا” فعال سیاسی – …

نه، هرگز فریبرز از میان ما نرفته است

  «اما ما چکار می توانیم بکنیم؟ پرسش من از خودم این است که آیا می توانم بقیه عمرم مبلغ سرمایه داران، مفت خورها و یاوه گویان و مفسدان و جنایتکاران باشم و به این خاطر لباس لیبرالیسم بپوشم، یا سوسیالیست باقی بمانم و آرمان های انسانی و کارگری را …

زحمتکشان و مدافع بزرگ سوسیالیسم

  مسعود امیدی   بزرگداشت زنده یاد فریبرز رئیس دانا توسط فعالین کارگری زنده یاد دکتر فریبرز رئیس دانا را همه می شناسند. رفاقت و حمایت او از کارگران و زحمتکشان، نقش او در کانون نویسندگان ایران، دفاع از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و مبارزان راه دموکراسی و …