مبارزه ی روشنگرانه- تبلیغی و شرایط حاکم

سخن روز شماره: ۷۱ (۲۱ مهر ۱٣۹۷)   به توصیه رفیق عزیزی مقاله ی: ۷۷ سال در بطن همه رویدادهای ایران، را مطالعه کردم که نویسنده ی آن دکتر سروش سهرابی است (راه توده ۶۶۳، ۱۲ مهر ۱۳۹۷). مقاله با توانمندی نبرد بیش از هفت دهه حزب توده ایران و …

هموار کردن راه برای دسترسی به وسیع‌ترین توده ها

سخن روز شماره: ۷۰ (۱۹ مهر ۱٣۹۷)   رفیق عزیز مهرگان جمله ی پایانی شما در نوشتارِ نظرگیرتان که برای عنوان این سطور انتخاب شد، راهگشاست برای ادامه گفت و شنفت میان توده‌ای ها. زیرا همان‌طور که اشاره دارید، می‌تواند «برنامه حداقل حزب توده ایران .. بنا به تحلیل مشخص …

جبهه ضددیکتاتوری و سرشت آن
نویسنده: مهرگان

سخن روز شماره: ۶۹ (۱۶ مهر ۱٣۹۷)   دو خطا در بررسی موضوع وجود دارد. جهت روشن شدن موضوع مزاحم اوقاتتان می شوم . اول باید به این پرسش ها پاسخ داد: ۱- جبهه واحد ضد دیکتاتوری حل چه تضادهایی را بعهده دارد ؟ ۲-چرا “چپ ” موجود غیر حزب …

جبهه ضددیکتاتوری و سرشتی ضد امپریالیستی آن

سخن روز شماره: ۶۸ (۱۴ مهر ۱٣۹۷) رفیق عزیز احسان شما طبق معمول ابرازنظر پرمضمونی کرده‌اید که پاسخ دقیق را شایسته است. ۱- شما محق اید و با تیزبینی کمبودی را که در جمله ی «آزادی میوه ی شیرین عدالت اجتماعی است» برجسته ساخته اید. شما به دقت عمده بودن …

استه تیک هوشمدانه ی نبرد طبقاتی علیه دیکتاتوری

سخن روز شماره: ۶۷ (۱۱ مهر ۱٣۹۷) «چنبرۀ غوغاگر زنبور» علیه «تقلای اوباشانۀ» تروریسم دولتی (اط)   بدون تردید حاکمیت دیکتاتوری ولایی برای حفظ بقای خود جز با حربه ی سلطه ی غیرقانونی و ضد مردمی با توده های مردم و خلق های میهن ما روبرو نخواهدشد. سخنان نرم و …

تروریسم دولتی زاینده ی تروریسم کور

سخن روز شماره: ۶۶ (۳ مهر ۱٣۹۷)   تروریسم دولتی با اعدام سنگ دلانه زندانیان سیاسی آغاز نمی شود؛ تروریسم دولتی با حکم زندان بیست و یک ساله برای دختری که روسری اجباری از سر برمی‌دارد آغاز نمی شود؛ تروریسم دولتی با حکم زندان و شلاق برای زحمتکشان آغاز نمی‌شود …

انقلاب آری! تجزیه طلبی نه!

سخن روز شماره: ۶۶ (۳ مهر ۱٣۹۷) حمله مسلحانه به نظامیان در اهواز فضای خوزستان را نظامی و امنیتی خواهد کرد و به جمهوری اسلامی برای سرکوب خواست های بر حق خلق عرب بهانه می دهد. در حال حاضر جنبش آزادی خواهی مردم ایران نیاز به اتحاد گسترده علیه رژیم ولایت …

بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران

نویدنو  ۲۱/۰۵/۱۳۹۷    این نوشتار بخش اول از مجموعه یادداشت هایی است که به کندوکاو در پیرامون برنامه ی ارائه شده از سوی حزب توده ی ایران می پردازد. برنامه ی حزب توده ی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ خورشیدی به تصویب ششمین کنگره ی این حزب رسیده است.پیش …