جنبش ملی دموکراتیک ایران و چالش های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

بازانتشار سخن روز از نویدنو ۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ توده‌ای ها سخن روز شماره ۶۹/۹۸ ۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰  در سال‌ها، ماه‌ها و هفته های اخیر روند رویدادها در روابط بین ایران و آمریکا به شدت بحرانی تر شده و سبب نگرانی توده های مردم، هم …

تغییر شرایط نبرد طبقاتی در ایران!

سخن روز شماره ۶۸/۹۸ ۲۲ دی ۱۳۹۸ – ۱۴ژانویه ی۲۰۲۰   شرایط نبرد طبقاتی با وقایع روزهای گذشته با تغییرات و ژرفش شایان توجه روبرو شده است! سیاست تجاوزگرانه ی امپریالیسم در منطقه و علیه ایران، در همخوانی با سیاست ضدمردمی و ضد ملی حاکمیت دیکتاتوری نظام سرمایه داری در …

سیاست صلح آمیز و منافع ملی ایران
همزیستی مسالمت آمیز و مبارزه ی ضد امپریالیستی

فرهاد عاصمی سخن روز شماره ۶۶/۹۸ ۱۷ دی ۱۳۹۸ ۹ ژانویه ۲۰۲۰ در ٬٬کلمه٬٬ احسان ابراهیمی مقاله‌ای با عنوان ترور سلیمانی و شکاف های اجتماعی انتشار داده است (۴ ژانویه ۲۰۲۰). نکته مرکزی در این مقاله، توضیح اهمیت جایگاه ویژه ی ایران در سیاستِ منطقه خاورمیانه است. نظریه پرداز این …

نگرانی کیهان لندن ناشی از چیست؟

سخن روز شماره ۶۵/۹۸۱۷ دی ۱۳۹۸ – ۷ ژانویه۲۰۲۰ هراس نویسنده از رشد اندیشه ی انقلابی، نکته ی مرکزی را در نوشتار تشکیل می دهد.  ژرفش نبرد طبقاتی در ایران و جهان انگیزه ی نگارش مقاله است.  مجید محمدی می‌کوشد این هراس را با حمله به چپ در کشورهای اروپایی …

منافع ملی ایران و سیاست متضاد خارجی رژیم ولایی

سخن روز ۶۵/۹۸ ۱۶ دی ۱۳۹۸ ۶ ژانویه ۲۰۲۰ مانور مشترک دریایی چین، روسیه و ایران در دریایی عمان هنوز پایان نیافته است که امپریالیسم آمریکا ناخشنودی خود را نسبت به این مانور که علیه کوشش اوست برای ایجاد برتری نظامی در خلیج فارس، نشان داد. توطئه ی تروریستی امپریالیسم …

سوگواریِ علی خدایی برای مهدی پرتوی

سخن روز شماره علی خدایی در حالی که جمله ی زنده یاد فرزاد جهاد را که در دادگاه علیه پرتوی بیان کرده است و به خاطر آن جریمه نیز شده است و حکم تعزیری نیز گرفته است، مطرح نمی‌کند و در باره ی آن سکوت می کند. او سخن رفیق …

مساله ی ملی در ایران در انتظار راه حلی مردمی- تاریخی!

سخن روز شماره ۶۳/۹۸۱۴ دی ۱۳۹۸ – ۴ ژانویه ۲۰۲۰ رفیق عزیز بانو فروغ اسدپور در مقاله ی در بالاترین شاخه ی درخت بلبلی آواز برداشت اندیشه‌های شایسته ی توجهی را مطرح می‌سازد که بررسی برخی از آن‌ها ضروری به نظر می رسد. مهم‌ترین اندیشه ی طرح شده که به …

اطلاعیه: سواستفاده بابک امیر خسروی به بهانه ی پیوستن زنده یاد رفیق بانو ملکه محمدی به ابدیت .

سخن روز شماره ۶۲/۹۸۹ دی ۱۳۹۸ – ۳۰ دسامبر۲۰۱۹ در اطلاعیه ی کمیته ی مرکزی حزب توده ایران کلیه سویه های زندگی مبارزه جویانه بانوی توده‌ای برشمرده شده است و نباید چیزی به آن اضافه نمود مگر تصحیح یک اشتباه. رفیق ملکه محمدی در بهمن ماه ۱۳۶۱ ، در جریان …