خواست های بینابینی
نویسنده: احسان

سخن روز شماره: ۳۵ (۲۸ خرداد ۱٣۹۷) رفیق فرهاد بسیار عالی توانستید تحلیل بسیار درستی برای شناساندن گره ی کور در پیشنهاد علمی و درست استاد مومنی ارائه کنید و آن را با سیاست های مترقی و دمکراتیک حزب طبقه ی کارگران ایران پیوند دهید. برای اجرای پیشنهاد علمی این …

سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران
نامه سرگشاده به رفیق امید

سخن روز شماره: ۳۴ (۲۶ خرداد ۱٣۹۷) رفیق عزیز امید روز بخیر   در ابتدا مورد تاکید قرار دهم که من شما را طرفدار سانسور نمی دانم. ارزیابی من از شما این ارزیابی است که رفیقی علاقمند و جانبدار مصالح عالیه ی حزب توده ایران هستید. شاید به کار بردن …

از بحران اقتصادی- اجتماعی چگونه «دور شویم»؟
وظیفه ی روز در برابر حزب توده ایران

سخن روز شماره: ۳۳ (۲۵ خرداد ۱٣۹۷) سخن روز این شماره دارای دو بخش است. بخش نخست ابرازنظر رفیق عزیز ناهید در باره وحدت است و بخش دوم پاسخ به چالش های درستی است که رفیق ناهید مطرح می کند. بخش نخست : رفیق عزیز دکتر عاصمی، استدلالات شما کاملا …

گفتگو میان توده ای ها و مشکلات آن

سخن روز شماره: ۳۲ (۲۳ خرداد ۱٣۹۷) واقعیت آن است که بحث در این باره که کدام ابرازنظرها قابل انتشار نیست، میان ما به طور نهایی به نتیجه نرسیده است. خطر حرکت در مرزی که یک سوی آن ایجاد شرایط برای تخلیه ی گفتنی ها و از سوی دیگر جهت …

توده ای ستیزی، برائت طلبی بی سرانجام تاج زاده
«نیم گام به پیش، یک گام کامل به سوی تمدن»

سخن روز شماره: ۳۱ (۲۰ خرداد ۱٣۹۷)   مصطفی تاج زاده در مصاحبه با “رادیکال اعتماد آنلاین” رابطه «میان آزادی و عدالت اجتماعی» را مورد تایید قرار می دهد، «توهمات اصلاح طلبان بابت نعمات اقتصاد نولییرالیستی» را «اشتباه» اعلام می کند و «ولایت فقیه را عامل اصلی به وجود آمدن …

«خواب آشفته» نشان آشفته فکری!
گذار از دیکتاتوری نیازی حیاتی!

سخن روز شماره: ۳۰ (۱۸ خرداد ۱٣۹۷) آیت الله خامنه ای که خود را “سایه خدا بر روی زمین” می داند و گویا “همه دانی و همه توانایی” را در چنته دارد، «فعالیت هسته ای را نیاز قطعی آینده کشور» اعلام می کند. او درباره ی چرایی این نیازِ پنداشته، …

دو وظیفه ی روز
نویسنده: احسان

سخن روز شماره: ۲۹ (۱۶ خرداد ۱٣۹۷) شک نکنید همه ی توده ای های اینجا و آنجا در وقت لزوم مثل همیشه در صف اول مبازه با امپریالیسم هستند و خواهند بود. آنهایی هم که بلندگوی ضدامپریالیستی به دست گرفته اند، هم، لزوما ضدامپریالیست نیستند. اینجا کسی سکوت نکرده است. …

مبارزه ی ضد امپریالیستی از راه تغییر انقلابی شرایط داخلی

سخن روز شماره: ۲۸ (۱۶ خرداد ۱٣۹۷)   باید تفاوت قایل شد میان دفاع از حق حاکمیت ملی در برابر یورش پوشیده و علنی- نظامی امپریالیسم و وظایف دفاع از منافع مردم میهن ما برای برخورداری از زندگی شرافتمندانه. در موضع میهن دوستانه، حزب طبقه کارگر  و همه ی توده …