image_pdfimage_print

داستان دختر جوانی که با جان فشانی، شب جمع را به سحر نزدیک کرد!
برای مادرم، مادرت؛ برای خواهرم، خواهرت؛ برای دخترم، دخترت!

سخن روز شماره ۳۳ آبان ۱۴۰۱، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ از خون جوانان وطن لاله دمیدهاز ماتم سرو قدشان، سرو خمیدهدر سایه گُل بلبل از این غصه خزیدهگُل نیز چو من در غمشان جامه دریده (عارف قزوینی) به تازگی دختر جوان نمی توانست بخوابد. در درونش نبرد سختی هنگامه می کرد، …

در سال گرد درگذشت سیاوش شجریان خواننده مردمی میهن ما!
وظیفه هنر و هنرمند!

بازپخش سخن روز شماره ۳۵۲۱ مهر ۱۳۹۹، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰ پیش گفتار اگر شاخه های ریز و نازک چگونگی برخورد با جامعه را برچینیم در می یابیم که دو شیوه برخورد برجسته تر از دیگر شیوه ها می شوند: یا همه چیز را آن گونه که هست می پذیریم، یا …

با شیوه های نادرست نمی توان به هدف های درست رسید!
کوتاه در باره ی هدف های “توده ای ها”!

سخن روز شماره ۲۱۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲ سپتامبر ۲۰۲۲ مارکس می گوید:»هدفی که برای اجرایش وسایل نادرست ضرور باشد، هدف درستی نیست.«لنین می گوید:»پرولتاریا هرگز به افتراء متوسل نمی شود. پرولتاریا نه با سخن افتراء آمیز، بلکه با سخن حق عمل می کند.«(احسان طبری، نوشته های فلسفی و اجتماعی-جلد ۱-صفحه …

گفت و گو با رفیق سیامک در باره ی رفیق عاصمی!

سخن روز شماره ۱۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۲۰ آپریل ۲۰۲۲ رفیق عزیز! بعضی از ناگفته ها را در مورد رفیق عاصمی بگویید؟ رفیق در سال ۱۹۵۸ یعنی پنج سال پس از کودتا به ماینس آلمان آمد. از همان هفته های نخست با حزب پیوند یافت که آغاز زندگی سیاسی حزبی نوین …

فلک را سقف بشکافیم و نوروز رنج بران پی اندازیم!
بهاران خجسته باد!

سخن روز شماره ۱۰۲۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷ مارس ۲۰۲۲ گر بهار آرزو روزی به بار آیداین زمین‌های سراسر لوتباغ خواهد شدسینه این تپه‌های سنگاز لهیب لاله‌ها پر داغ خواهد شد (سیاوش کسرایی، شاعر توده ای توده ها و شبان امید) بسیاری از جشن های ایرانیان باستان در دوران فرمانروایی فرماندهان …

“اقتصاد ملى”، شرط دست یابى به عدالت اجتماعى

۰۶/۱۰/۲۰۰۵ بارى دیگر بحث درباره انتخابات ریاست جمهورى در ابران و علل نتیجه بدست آمده در دوره نهم آن به موضوع روز روزنامه هاى داخلى و خارجى و همچنین در محافل سیاسى تبدیل شده است. بحثى که با باقى ماندن در سطح، با انواع “حدثیات” بین صاحب نظران و همچنین …

شکست انقلاب بهمن، شاه را روسپید و شیخ را جاودان نمی کند!

سخن روز شماره ۱۰۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰ فوریه به روز نویسی “زنده باد انقلاب”. روند رنج آمیز روزگار مردم در چهل سال گذشته، برخی ها را به فراموشی دچار کرده است. لکه های تاریکی اندک اندک در ویر (حافظه) تاریخی خانه کرده است و راستی روی دادهای تلخ دوران شاهنشاهی …

یاران کاوه آهن گر یا از سپاهیان ضحاک ستم گر!

سخن روز شماره ۹۱ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲ در سوگ آبتین! من در تفاوت تولد یافتم، در تفاوت زیستم، در تفاوت گریستم و بى شک در تفاوت نیز خواهممرد، پس چگونه بى تفاوت بزیم؟ (از شعرهای زندان طبری) بگذارید این نوشته را با زنگ و آهنگی از خشم و …