رفیق عزیز ش. ماهور، درود به شما

سخن روز شماره: ۸۶ (۱۹ آذر ۱٣۹۷)   نفرت به شرایطی که فاصله ی مکانی را میان ما آن‌چنان دور ساخته است که نمی‌توانم شما را در بربگیرم و برای سخنان رفیقانه و سازنده تان با صمیمیت بفشارم. خوشبختانه پاسخ روشنگرانه ی شما مواضع مشترک را برجسته می‌سازد و راه …

پاسخ به «آیا حزب توده ایران به مبارزه طبقاتی در ایران باور دارد؟»
نویسنده: ش.ماهور

  گفت­و­گویی در مبارزه مشترک و سویه­ های دموکراتیک و سوسیالیستی آن   در آمد در تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری، سایت وزین “توده ای ها” مطلبی را به نام” آیا حزب توده­ی ایران به مبارزه­ی طبقاتی در ایران باور دارد؟” منتشر نمود. نگارنده مقاله،  رفیق ارجمند فرهاد عاصمی، در …

آیا حزب توده ایران به نبرد طبقاتی در ایران باور دارد؟

 سخن روز شماره: ۸۵ (۱۴ آذر ۱٣۹۷)     نگرانی رفیق ش. ماهور و رابطه ی دیالکتیکی میان نبرد دمکراتیک و سوسیالیستی     در همین آغاز به پرسش طرح شده پاسخ دهم و بگویم که بلی حزب توده ایران قویاً به نبرد طبقاتی در جامعه باور دارد و با …

مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی

سخن روز شماره: ۸۴ (۱۱ آذر ۱٣۹۷)   پاسخ به ابرازنظر رفیق احسان ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸   رفیق عزیز احسان ممنون برای ابرازنظر و توضیح های مفصل شما که کمک است برای شناخت وظایف روز در برابر حزب توده ایران و همه ی توده‌ای ها در روند تعمیق یابنده ی …

هویت طبقاتی، پایان بحران نظری چپ است

سخن روز شماره: ۸۳ (۷ آذر ۱٣۹۷)   در گفت و شنفتی که اخیراً در برخی از صفحه ها انتشار یافت، رفیق ناصر زرافشان با اشاره به «بحران نظری» نزد گروه های چپ میهن ما، بر ضرورت برطرف ساختن این بحران پافشرد. رفیق زرافشان به درستی هشدار داد که نیروی …

انقلاب رخ می کند!

سخن روز شماره: ۸۲ (۶ آذر ۱٣۹۷)   تحولات ژرف و بنیادی در ساختِ جامعه و انتقال قدرت حاکمه از دست طبقه ای به دست طبقه ی دیگر که به صورت انقلاب رخ می کند، از زمین برون نمی جوشد و از غیب ظاهر نمی گردد، بلکه ثمرۀ قانونمندِ یک …

خصوصی سازی
نویسنده: احسان

سخن روز شماره: ۸۱ (۳۰ آبان ۱٣۹۷) به ویدئوی زیر هم توجه کنید که آقای علی افشاری،  عضو سابق دفتر تحکیم وحدت که حال در واشنگتن آمریکا سکونت دارد،  در مصاحبه با بی بی سی دقیقا همان حرف های بی بی سی را تکرار می کند که مشکل از خود …

بی بی سی دست در دست نئولیبرال های- اسلامی علیه منافع زحمتکشان
نویسنده: احسان

به علت اهمیت مساله خصوصی سازی این دیدگاه زیر عنوان سخن روز انتشار می یابد *** سخن روز شماره: ۸۰ (۲۸ آبان ۱٣۹۷) در یکی دو سه هفته اخیر بی بی سی چند مقاله و ویدئو انتشار داده است تا با زیرکی تمام علت ها و ناکامی های بخش خصوصی …