اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک

سخن روز شماره: ۵۴ (۲۹ مرداد ۱٣۹۷)   موفقیت‌های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی چشم گیر در جمهوری خلق چین که با اجرای برنامه اقتصادی ملی- دمکراتیک حزب کمونیست چین به دست آمده است، زنگ خطری تنها برای ترامپ و امپریالیسم آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی در اروپا نیست، بلکه همه ی …

تشدید جنجال ضد کمونیستی- توده‌ای ستیزی

سخن روز شماره: ۵۴ (۲۸ مرداد ۱٣۹۷) تشدید جنجال ضد کمونیستی- توده‌ای ستیزی   در سایت نقد اقتصاد سیاسی، فرهاد نعمانی، استاد اقتصاد در دانشگاهی در کانادا مقاله‌ای انتشار داده است درباره ی پیدایش و تحول اقتصاد سیاسی. نظریه پرداز در رساله خود نظراتی را مطرح می‌سازد که شناخت آن‌ها …

فرشاد مؤمنی خواستار  برنامه برای اقتصاد ملی است

سخن روز شماره: ۵۳ (۲۵ مرداد ۱٣۹۷)   در مصاحبه‌ای که با فرشاد مؤمنی در کلمه (۲۱ مرداد ۹۷) انتشار یافت، اقتصاددان میهن دوست خواستار تنظیم یک برنامه برای اقتصاد ملی ایران است. او در مصاحبه با این پرسش روبرو است که «به جای مشاور رئیس جمهور یا تیم اقتصادی» …

سعید حجاریان تضاد اصلی را نمی‌بیند
تضاد مردم با حاکمیت ولایی تضادی آشتی ناپذیر است

سخن روز شماره: ۵۲ (۲۳ مرداد ۱٣۹۷)     در نوشتاری سعید حجاریان به بررسی پرسشی (اندیشه پویا) می‌پردازد که معضل کنونی  جامعه ی ایرانی را تشکیل می‌دهد و در اذهان مردم به وجود آمده است. این پرسش چنین است: «چرا از جامعه و دولتی ولایی فاصله گرفته ایم؟» این …

چگونه می توان به فاجعه ی «فقر مطلق» در ایران پایان داد؟

سخن روز شماره: ۵۱ (۱۹ مرداد ۱٣۹۷)   طبق گزارش اخیر فیلیب آلستون، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل برای فقر و حقوق بشر در جهان به سی و هشتمین دوره ی ارگان مربوطه در ژنو در هفته ی گذشته (٢٢ ژوئن  ٢٠١٨ که در توده‌ای ها انتشار یافت)، ۴٠ میلیون …

خاتمی و پیشنهاد ١۵ ماده ای او

سخن روز شماره: ۵۰ (۱۸ مرداد ۱٣۹۷)   در روز گذشته (١۴ مرداد) محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب پیشین در جمع نمایندگان اصلاح طلب ادوار مجلس باری دیگر برنامه ١۵ ماده ای خود را با تغییراتی مطرح ساخت. هدف پیشنهاد حفظ نظام جمهوری اسلامی است که به گفته ی …

آمریکا به دنبال تغییر رژیم ایران نیست

سخن روز شماره: ۴۹ (۱۷ مرداد ۱٣۹۷)   ترامپ را دیوانه خواندند، و او را بی برنامه و هدف پنداشتند. او یک ملی گرای افراطی و نژادپرست و زن باز است، ولی همه ی این ارزیابی ها به معنای درک سیاست طبقاتی ترامپ و طبقات حاکم امپریالیسم آمریکا نیست! پاسخ …

یادداشتی از سفر کوتاه ام به ایران
نویسنده: احسان

پس از با خبر شدن از سفر رفیق احسان به ایران، تمنا شد گزارشی از سفر تنظیم کند. در این گزارش که پیش رو دارید، این رفیق عزیز برداشت های خود را از آنچه در سطح وقایع دیده است بازگو می کند و به رابطه ی آن ها با سیاست …