پـل بـزنیـم!

سخن روز شماره: ۳ ( ۲۳ فروردین ۱٣۹۷ )   توصیف استه تیک رفیق عزیز احسان در ابرازنظر دیروز، روند زیبا و والایی را ترسیم می کند که گفتگو میان توده ای ها آفریده است. رفیق عزیز احسان دستیابی توده ای ها را به اهمیت پایبندی به استقلال سیاست طبقاتی …

خرسندی ”راه توده“ و آن چه حسین راغفر نگفت!

سخن روز شماره: ۲ ( ۲۱ فروردین ۱٣۹۷ )   در ”راه توده“ خلاصه شده ی مقاله ی حسین راغفر که یک «پژوهشگر اقتصادی» معرفی می شود، به نقل از ”شرق“ منتشر شد. عنوان مقاله ”بیماری نظامی اقتصاد ایران درمان می شود؟“ است. موضوع این بیماری، یکی از ”بیماری“ های …

دیپلـوماسـی مخفـی؟

سخن روز شماره: ۱ ( ۲۱ فروردین ۱٣۹۷ )   در آخر هفته ی ١٢ فروردین ٩٧، در شهر کلن/ آلمان ”حزب چپ ایران‌(فداییان)“ پایه ریزی شد. فرخ نگهدار نیز یکی از مهمانان بود. او در نوشتاری خبر شرکت نماینده ی حزب توده ایران را در نشست و نطق او …

خـرده کـاری «سـوزن دوزی بـی انتهـا»!
استـه تیـک خودبخودی و آگاهانه در ”با پچپچه پاییز“

  زنده یاد احسان طبری در ”با پچپچه پاییز“ استه تیک دیالکتیک پراتیک انسان را با چنان استعاره هایی ترسیم می کند، که مراجعه به آن، هر بار گذاری هراس انگیز و لذت بخش است از زیر رنگین کمانِ شناختِ دیالکتیک ماتریالیستی. در این کتاب، همانند دیگر آثار خود، آموزگار …

گفتگو بر پایه مواضع نظری مشخص و برای پراتیک انقلابی!
بیایید سال نو را با گفتگوی سازنده آغاز کنیم!

  وقتی نوشته رفیق امید را خواندم خوشحال شدم. شادمان از اینکه حزب توده ی ایران هنوز فرزندانی دارد که دقیق و باریک بین هستند و به ویژگی‌های زیباشناختی یک نوشته توجه دارند و به یادآوری ناگفته ها و نانوشته ها می پردازند. وقتی که پاسخ رفیقان “نوید نو” را …

گریزان از متن ، درگیر حاشیه در جهت توجیه رفورمیسم
از “نویدنو”

با سپاس از رفیق “نوید نو” که با گام گذاشتن به جاده گفتگو ما را از کوچه بن بست خاموشی خارج می کند. رفیق نگارنده با بیانی مستدل، دوستانه و مودبانه شیوه درست برخورد با انتقادهای دلسوزانه را نیز به ما نشان می دهد. امید است که این گفتگوهای سازنده …

به بهانه انتشار سند بزرگداشتِ هفتاد و ششمین سالگردِ بنیادگذاریِ حزب توده ایران
نویسنده: امید

  نویسنده: امید   تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶   انتشارات حزب توده ایران به تازگی در صفحه نخست سایت خود، از سندی ۳۶ صفحه ای با تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۶ رونمایی کرده است با عنوانِ مطّولِ “فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه ها و برنامه های حزب …