«راهی راست با هدفی روشن» یا «اتحاد و انتقاد!»

سخن روز شماره ۱۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۲۲ مه ۲۰۲۰ راهی راست با هدفی روشن، عنوان مقاله‌ای شایان توجهی است که در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (۲۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۹) انتشار یافته است. اهمیت مقاله دارا بودن سویه هایی متفاوت آن است. بررسی همه ی آن‌ها در یک نوشتار …

پیشنهاد «دولت رقیب» یا «راهی راست با هدفی روشن»!

سخن روز شماره ۱۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷ مه ۲۰۲۰ در گفت و شنفتی رفیقی شرایط سخت نبرد توده‌ای ها را در ایران برشمرد. توضیح داد که افراد از «۳۵ سال جوانتر» از حزب توده ایران تنها آن چیزی را می‌دانند که حاکمیت درباره حزب توده ایران تبلیغ می کند. …

ساختار اندیشه ی یک اصلاح خواه ضد دیکتاتور!

سخن روز شماره ۹ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶ مه ۲۰۲۰ به تازگی آقای ابولفضل قدیانی یکی از چهره های کلیدی اصلاح خواهی در ایران نامه کوتاه و سرگشاده در باره سخنرانی آقای خامنه ای در نیمهٔ شعبان پخش کرده است. در این نامه او با دلاوری بی همتا و ستایش …

بررسی شعر “با دهانهای پر از شکوفه”!

سخن روز شماره ۸ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۴ مه ۲۰۲۰ چه کسی گفته است که شعر رزمنده نمی تواند زیبا باشد؟ چه کسی گفته است که درهم آمیزی استه تیک زبان و سرشت امیدبخش و پیکارگرانه واژه های چیده شده در کنار هم شدنی نیست؟ شعر “با دهانهای پر از …

چرایی یورش جمهوری اسلامی به حزب توده ی ایران!

سخن روز شماره ۷ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲ مه ۲۰۲۰ تلاش های فراوانی از سویه های گوناگون شده است تا یورش غیرقانونی جمهوری اسلامی به حزب توده ی ایران به شیوه پلیسی گزارش داده شود. در این گزارش ها، نویسنده با آب و تاب و شیوه ای شیوا به گزارش …

فهرست سخن روز- ۱۳۹۸

۱- «می خواستیم به اینجا برسیم؟» سخن روز شماره: ۱ (۶ فروردین ۱۳۹۸) ۲-  پرسش ها در برابر چپ ایران! گفت و شنفت با محمد مالجو   سخن روز ۲ / ۱۳۹۸- ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ ۳- ۴- بغرنجی رابطه ی نبرد فرهنگی- طبقاتی سخن روز شماره: ۴ (۱۹ فروردین ۱۳۹۸) …

کاسبکاران در جمهوری اسلامی بهشت را می فروشند!
«هدف زندگی چیست؟»

سخن روز شماره ۶ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۴ آوریل ۲۰۲۰ در آن «نرم افزاری» با نام «زیبا» نشان داده می‌شود که در آن می‌توان با کلیک کردن روی «وجوه شرعی» به صفحه‌ای دست یافت که در آن ازجمله علی خامنه ای به عنوان «آیت الله اعظما» در برابر پرداخت دوازده …

سیاست واقع‌بینانه رژیم ولایی؟

سخن روز شماره ۵ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ خبر آن است که حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی و روحانی مسلمان در روز ۱۹ فروردین در نشست شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خطری را گوشزد می‌کند و بر پایه آن سیاست دولت خود و رژیم سرمایه داری حاکم …