چرا دیکتاتور فقیه یک آدم کُش را رییس جمهور کرد؟!

مقاله ۱۴/۱۴۰۰۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱ پیش گفتار همان گونه که پیش بینی شده بود و جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده بود ”رئیسی” کلید دولت را به دست گرفت. هم اکنون باید بررسی کرد که چرا جمهوری اسلامی آماده پرداخت چنین هزینه ای (بی گمان سفرهای برون مرزی ”رئیسی” …