پرخاشگری امپریالیسم امریکا و سردرگمی “۱۰مهر”

مقاله ی شماره ۹ / ۱۳۹۸ ۱۲ خرداد ۱٣۹٨ – ۲ ژوئن ۲۰۱۹ پیشگفتار به تازگی “۱۰مهر” در نوشته ای به نام “برنامه کنونی امپریالیسم آمریکا برای جهان، منطقهٔ خاورمیانه و ایران” تلاش کرده است که به ارزیابی پیشین خود در باره ی این که «حضور نیروهای ایران در دیگر …

جایگاه ما کنار دیکتاتوری است یا آغوش امپریالیسم؟
“۱۰مهر” چنین شتابان به کجا می رود؟

مقاله ی شماره ۵ / ۱۳۹۸ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار امپریالیسم امریکا به رهبری دولت پرخاشگر ترامپ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست تروریسم قرار داده است. در این میان سرنگونی خواهان هوادار امپریالیسم برای ترامپ دست ها زده اند. و در آن سوی میدان …