image_pdfimage_print

درس‌هایی از یورش زنده ی انقلابی در دی ماه ۹۶ در ایران!

دوره جدید: مقاله شماره: ۹۲ (۱۷ دی ١٣٩۶) واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری   همه ی آن‌هایی که سطری نوشتند و نظری بیان کردند در این نکته هم آوا هستند که یورش انقلابی مردم با خواست های اقتصادی آغاز شد. مبارزان ضرورت تغییر وضع سیاسی را که افزار فشار اقتصادی بر …