آیا زبان آتش بهتر از گفتگو در خاورمیانه است؟

مقاله ۵۸/۹۹۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱ مارس ۲۰۲۱ بار دیگر درگیری ها دارد در خاورمیانه بالا می گیرد. بگذارید نخست به بررسی کوتاه رویدادهای هفته های گذشته بپردازیم. در ۱۵ فوریه، موشک هایی به سوی پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه بین المللی اربیل فرستاده شد که پیامد آن کشته شدن یک …