image_pdfimage_print

درس هایی از وقایع کاتالونیا برای شرایط ایران!
کدام «تضاد»، کدام «تناقضات»؟!

مقاله شماره: ۷۳ (۰۶/۱۱-۲۰۱۷)
“راه توده”«تکیه بر تضاد، افشاء تناقضات» را نه از درون روند فرازمندی ماتریالیسم تاریخی برای ایران که طبری در رساله ی خود به مثابه وظیفه ی مارکسیستی- توده ای خواستار می شود، عملی می سازد، بلکه از جایگاهِ حفظ منافع لایه ای از حاکمان در نظام سرمایه داری علیه لایه های دیگر!