روز اول ماه مه
زنده باد گفتگو میان توده ای ها 

مقاله شماره: ۲۱ (۰۵/۰۵-۲۰۱۸) ( ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۷ )
من نمی دانم که رفقای گرامی محمد امیدوار و نوید شمالی که در کلاس های درس دانشگاهی و یا در کنفرانس های بین المللی با توانایی مواضع خود را توضیح می دهند و تفهیم می کنند، چرا از گفتگو با توده ای ها هراس دارند؟