image_pdfimage_print

رژیم ضدامپریالیستی یا ضدمردمی!

مقاله شماره ۳۸/ ۹۸ ۳۰ دی ۱۳۹۸- ۲۰ژانویه ۲۰۲۰ پیش گفتار کشته شدن فرمانده سلیمانی در یک یورش تروریستی به دست نیروهای آمریکایی در عراق بهانه ای شد برای ارزشیابی و هم سنجی دسته هایی که خود را توده ای می نامند. بیشتر نیروهای سیاسی ایران در ارزیابی از این …