image_pdfimage_print

لایه های بورژوازی انگلی در نظام جمهوری اسلامی و وظیفه ما!

مقاله ۵۱/۹۹۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ پیشگفتار یک سازمان سوسیالیستی بدون داشتن یک تحلیل طبقاتی از جامعه ای که در آن کنش سیاسی می کند، در فراز و نشیب رویدادهای سیاسی راه گم می کند و بی آن که خود از آن آگاه باشد به لایه ای از گردان …