مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب و نیروهای مولده

مقاله ی شماره ۱۶ / ۱۳۹۸ ۷ شهریور ۱۳۹۸ – ۲۹ آگوست ۲۰۱۹ هنگامی که از مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب سخن می گویم، به طرح وظایفی می‌پردازیم که حل آن قریب به دویست سال است به عنوان وظایف مبرم در برابر مردم میهن ما قرار دارد: برقراری آزادی‌های فردی …