به مناسبت هشتم مارس، روز نبرد برای رهایی زن

مقاله شماره: ۱۰۸ (۰۲/۰۳-۲۰۱۸)
باید علیه تجاوز پلیس به کمک زنان مبارزی شتافت که با پذیرش خطر، از منافع دمکراتیک مردم میهن دفاع می کنند؛
باید رابطه ی نبرد طبقاتی زحمتکشان را با خواست رهایی بخش زنان دلاور نشان داد؛
برای ایجاد همبستگی میان گردان ها انقلابی گام های واقع بینانه و جسورانه برداریم!