پرواز پروانه سوسیالیسم از پیله کرم کرونا!

مقاله ۱۱/۹۹ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ پیشگفتار جهش بیماری های ویروسی از جانوران به انسان افزایش می یابد. در سال های گذشته ما با ابولا، آنفولانزای مرغی، مرس، تب زرد، سارس، ویروس غرب نیل و ویروس زیکا که از سوی جانوران به انسان جابجا می شود، درگیر بوده …