سردرگمی سازمان های “چپ” ایران !
نگاهی به قطعنامه کنگره ۲۴ام سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) !

مقاله ۳۰/۹۹۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ به تازگی سازمان کارگران انقلابی ایران (از این پس راه کارگر) بیست و چهارمین کنگره خود را برگزار کرد. در باره شرایط کنونی کشور هیئت اجرائی سازمان گزارش بلند و بالایی به کنگره داده است. بگذارید نخست نکته های کلیدی این گزارش را …

طبقه ی کارگر ایران نیرو و سوبژکت تاریخی تغییرات بنیادین در ایران!

مقاله ۲۹/۹۹۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ در ابرازنظری به مقاله ی انتشار یافته در اخبارروز با عنوان مناظره ی خودی ها با غیرخودی ها نشان داده شد که اندیشه ی حاکم در مقاله ی تکرار مصنوعی تاریخ در شرایط نوین، تلاشی است عبث و مخرّب،  که منبع اصلی مقاله …

سازمانگران و رهبران انقلاب بلاروس

برگردان، ا. م. شیری جفری جوک چندزبانه در بلاروس برای درک صحیح وقایع بلاروس باید واقعه را بنام خودش نامید. در صفحۀ تویتر سفارت ایالات متحده آمریکا در بلاروس در باره تعیین جفری جوک- دکتر علوم تاریخی و سیاسی بعنوان کاردار ایالات متحده در بلاروس، نکته بسیار جالب توجه این …

زنده باد هفت تپه قهرمان، پایتخت اعتصاب جهان!

مقاله ۲۸/۹۹۳۰ مرداد ۱۳۹۹، ۲۰ آگوست ۲۰۲۰ هفت تپه مثل هفت ستاره در آسمان طبقه کارگر می درخشد. تا لغو خصوصی سازی متحد و مانند تنی واحد جلو می‌رویم! نامه مردم به این خواست اعتصابی پس از شست روز نبرد سخت کارگران، چه پاسخی می دهد؟ «سونامی فریب الوقوع بیکاری …

سیاست استراتژیک حزب توده ایران هنگام انقلاب بهمن و اکنون
دیالکتیک «صبر تلخ» و زندگی مبارزه جویانه

مقاله ۲۷/۹۹۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ۱۸ آگوست ۲۰۲۰ در این روزها جلد اول صبرِ تلخ را مطالعه کردم که با زیر عنوان تاریخ شفاهی چپ ایران در گفتگویی با رفیق عزیز محمدعلی عمویی تنظیم شده است. مصاحبه کنندگان در مقدمه، رشد رابطه  خود را در دوران مصاحبه با رفیق عمویی و …

تقابل چین و آمریکا آینده مناسبات جهانی را در دهه آینده تعیین می کند

اردشیر زارعی قنواتی-از اخبارروز جهان امروز و در هنگامه همه گیری بیماری کوید ۱۹ (کرونا) که بر اساس منطق عقلی و توصیه های بهداشتی و پزشکی نیاز به همکاری و عزم جهانی جهت همبستگی بین المللی دارد، اما تابع یک روند تنازع در وضعیت افول اجتناب ناپذیر هژمونی حاکم بر …

درگیری خِرَدِ سرشار و احساس شاعرانه!
تضادی که برای محمد مجلسی حل نشد

مقاله ۲۶/۹۹۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲ آگوست ۲۰۲۰ در دفتر پنجمِ از  فصل نامهٔ شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، محمد مجلسی در زمستان ۱۳۶۰ به بررسی نقادانه ی دفتر شعرِ از میان ریگ‌ها و الماس ها/ ترانه های خوابگونه پرداخته است که زنده یاد احسان طبری آن را به طور عمده …

اندیشه ی ضد کمونیستی خواستار پایبندی به شعار «نه شرقی و نه غربی»!

مقاله ۲۵/۹۹۹ مرداد ۱۳۹۹، ۳۰ جولای ۲۰۲۰ تنها چند روز پس از برگزاری مانور مشترک دریایی جمهوری خلق چین، روسیه و ایران در دریای عمان، قتل تروریستی فرمانده قاسم سلیمانی توسط امپریالیسم آمریکا عملی شد. امپریالیسم آمریکا می خواست با اقدام تروریسم دولتی خود به ایران هشدار دهد که نزدیکی …