image_pdfimage_print

امریکا نمی تواند جلوی چندقطبی شدن جهان را بگیرد!

مقاله ۱۲/۱۴۰۱۸ تیر ۱۴۰۱، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ پیش گفتار از زمانی که چین از کوله بار سنگین دوران استعمار رهایی یافت، سال ها گذشته است. در این سال های کوتاه چین به آزمون و نادرستی (خطا) بسیاری برای پیدا کردن راه سوسیالیستی خود دست زد. پس از کوشش های فراوان …

پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی، دوستی با امپریالیسم است!

مقاله ۱۱/۱۴۰۱۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ پیش گفتار از ۶ تا ۱۰ ژوئن برجسته ترین کنفرانس میان دولتی قاره امریکا به نام نشست سران قاره آمریکا در لس آنجلس برگزار شد. دولت بایدن که کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه را به این نشست فرانخواند. انتقاد ها مکزیک که زمانی بزرگ …

جمهوری اسلامی همانند روسیه نیست!
شرایط و وظیفه کمونیست های این دو کشور در جامعه شان یک سان نیست!

مقاله ۱۰/۱۴۰۱۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ۹ ژوئن ۲۰۲۲ پیش گفتار برخی مارکسیست ها هم از جای گاه ”چپ” و هم از جای گاه  راست، روسیه را هم چون جمهوری اسلامی می دانند. مارکسیست های ”چپ” گرا رودررویی روسیه با امپریالیسم در اوکرایین را، با گنده گویی جمهوری اسلامی در برابر امریکا …

پایان سروری امپریالیسم نزدیک است!

مقاله ۹/۱۴۰۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۲۹ مه ۲۰۲۲ پیش گفتار اگرچه برای صلح دوستان گزینش جنگ از سوی هر کسی کار درستی نیست، ولی باید به یاد داشت که داده های فراوانی نشان می دهد که جنگ از پیش از سوی ناتو برنامه ریزی شده بود. پاکسازی اوکراینی های روسی تبار …

چند قطبی شدن جهان به سود جنبش کمونیستی است!

مقاله ۸/۱۴۰۱۱ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲ مه ۲۰۲۲ پیش گفتار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سال های درازی در برابر یکه تازی امپریالیسم غرب یک تنه ایستاد. پس از جنگ جهانی دوم با این که شمار کشورهای سوسیالیستی بیش تر شده بود باز هم دیگر کشورهای جهان از دست اندازی امپریالیسم در …

بررسی دیدگاه امیدواران پندارگرا در باره ی دولت رئیسی!
خیزش توده های تنگ دست علیه گرانی!

مقاله ۷/۱۴۰۱۲۳ اردی بهشت ۱۴۰۱، ۱۳ مه ۲۰۲۲ غم نشسته باغ جان منجنگلی است بی شکوفه لیکبنگر ای بهار دیررسشاخه ها جوانه دارد “دانه های باران”؛ شاعر توده ای توده ها سیاوش کسرایی پیش گفتار در آغاز رییس جمهوری رئیسی، کسی که نقش برجسته و کلیدی در کشتار زندانیان سیاسی …

فروش گاز روسیه به روبل، آغازگر روند مرگ جهان سالاری دلار!

مقاله ۶/۱۴۰۱۱۶ اردی بهشت ۱۴۰۱، ۶ مه ۲۰۲۲ پیش گفتار سال ها دلار سالار ارز جهان بوده است و بیش تر دادوستدهای جهان به دلار انجام می شد. هنوز هم حتا هنگامی که کشورهای نفت خیز به فروش نفت به کشور دیگری فرای امریکا می پردازند، دادوستد به دلار انجام …

رژیم جمهوری اسلامی، یک رژیم ضدکارگری است!

مقاله ۵/۱۴۰۱۹ اردی بهشت ۱۴۰۱، ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ رژیم جمهوری اسلامی، یک رژیم  ضدکارگری است. جمهوری اسلامی خیلی زود چهره ضدکارگری خود را نمایان کرد. آقای خمینی در سخن، کارگران را دارندگان کشور می دانست، ولی راه اقتصادی برگزیده شده ی او چیزی فرای سرمایه داری با رنگ و بوی …