دادگری در داوری!
حقیقت کلیت است!

مقاله ۲۱/۹۹۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۴ جولای ۲۰۲۰ با سپاس از رفیق پیشین توده ای و دوست گرامی ژاله نیک اندیش که از اندک کسانی است که در این تارنگاشت برای در میان گذاشتن دیدگاه خود بلند و بالا نوشته است و مانند دیگران به هم چینی واژه های کوتاه برای …

تأملی بر مصاحبه علی عمویی با سایت «ده مهر»
پردهٔ سوم

مقاله دریافتی: ژاله نیک اندیش حوادث بیش از سه دهه اخیر و خصوصاً تلاش های رژیم جمهوری اسلامی برای نابودی چپ در ایران و خصوصاً حزب توده تجربه آموزنده ای از پیچیدگی و تلاش های گسترده ای بوده است که یورش ها و دستگیری های وسیع سالهای ۶۱ و ۶۲ …

گذار از دیکتاتوری استراتژی یا تاکتیک؟
انطباق دیالکتیکی دو سند بر شرایط کنونی

مقاله ۲۰/۹۹۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱ جولای ۲۰۲۰ مقدمه در جنبش توده‌ای ارزیابی در این باره که  در شرایط کنونی هدف گذار از دیکتاتوری هدفی استراتژیک یا تاکتیکی را برای تغییرات در پیش تشکیل می دهد، یک پارچگی برقرار است. همگی آن را هدفی استراتژیک ارزیابی می کنند. این برداشت مشترک …

مصاحبه <<۱۰مهر>> با رفیق عمویی!

«۱۰ مهر»: با سپاس فراوان از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار داده‌اید تا با شما به‌عنوان یکی از رهبران و مسئولان حزب توده ایران در دوران فعالیت علنی (۶۱ ـ ۱۳۵۷) گفت‌وگو کنیم. هدف ما از انجام این گفت‌وگو این است تا از طریق بازگویی واقعیت از …

گفتگوی “توده ای ها” با رفیق فرهاد عاصمی در باره حزب توده ایران و رفیق علی خاوری

مقاله ۱۹/۹۹۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰ متن گفتگوی کوتاه نشده میان رفیق سیامک و رفیق گرامی فرهاد عاصمی در باره تاریخ چهل سال گذشته حزب توده ایران را در زیر می خوانید. رفیق گرامی! این گفتگو به ویژه از این رو برجسته است که شما برای توده ای ها …

نبرد طبقاتی؛ سراب یا تکانه پیشرفت!

۱۸/۹۹مقاله۹ خرداد ۱۳۹۹، ۲۹ مه ۲۰۲۰ پیش گفتار دانشمندان هوادار بورژوازی شب و روز از دگرگونی جهان پس از مارکس سخن می گویند و این دگرگونی را نشان شایسته ای برای کهنه بودن مارکسیسم می دانند. ان ها از یک پدیده درست “دگرگونی جهان” به برایند نادرست “پایان نبرد طبقاتی” …

اندیشه ی ضد کمونیستی خواستار پایبندی به شعار «نه شرقی و نه غربی»!

۱۷/۹۹مقاله ۶ خرداد ۱۳۹۹، ۲۶ مه ۲۰۲۰ تنها چند روز پس از برگزاری مانور مشترک دریایی جمهوری خلق چین، روسیه و ایران در دریای عمان، قتل تروریستی فرمانده قاسم سلیمانی توسط امپریالیسم آمریکا عملی شد. امپریالیسم آمریکا می خواست با اقدام تروریسم دولتی خود به ایران هشدار دهد که نزدیکی …

استه تیکِ «حماسهٔ انسان» در با پچپچه ی پاییز!
استه تیک، هم نوایی و هماهنگی دیالکتیکی در روند شدن و بودگی هستی پدیده!

مقاله ۱۶/۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۰ مه ۲۰۲۰ استه تیک «حماسهٔ انسان» را می‌توان با بازتولید روند مردمش انسان دریافت. در این استه تیک، مضمون انسان دوستانه و رهایی بخش نبرد طبقاتی زحمتکشان قابل شناخت می شود، ضرورت تاریخی استقلال اندیشه و کارکرد زحمتکشان به ثمر می رسد. زنده یاد …