خصوصی‌سازی یا غصب ‌عدوانی دارایی‌های ملی
ا. م. شیری

  در چهلمین سال انقلاب شکوهمند مردمی سال ۵۷، بار دیگر ایران در تلاطم است. همزمان با تشدید تحریمهای اقتصادی، اقدامات و توطئه‌های امپریالیسم جهانی از خارج برعلیه ایران و تمامی خلقهای آن، از داخل نیز دولت نئولیبرال «باسوادان تدبیر و امید» با همدستی قوای مقننه و قضائیه کشور به …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش چهارم و پایانی

مقاله شماره: ۷۰ (۲۳ دی ۱۳۹۳)     بخش چهارم   جبهه ضددیکتاتوری خصلت هر انقلاب، با واقعیت های عینی و نقش آگاهانه پیشقراولان طبقه ای که در این مرحله از رسالت تاریخی برخوردار است، تعیین می شود و نه به آرزوهای افراد یا احزاب. در وضعیت امروزما وحدت عمل …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش سوم

مقاله شماره: ۶۹ (۲۰ دی ۱۳۹۳)     بخش سوم   نیروهای شرکت کننده در انقلاب ملی و دمکراتیک   نیروهای پیش ران (محرکه) انقلاب ملی و دموکراتیک عبارتند از ستم دیدگان جامعه. نیروی اصلی انگیزه انقلاب ملی دموکراتیک طبقه کارگر، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی (که حکومت مذهبی آن …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش دوم

مقاله شماره: ۶۸ (۱۷ دی ۱۳۹۳)     بخش دوم   انقلاب ملی و دمکراتیک همان گونه که بررسی کرده ایم، هواداران انقلاب بورژوازی دموکراتیک ادعا می کنند که هدف های ما در انقلاب ملی و دموکراتیک دارای دستور کار پیاده کردن فوری انقلاب سوسیالیستی است. هواداران انقلاب سوسیالیستی ناب …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش نخست

  مقاله شماره: ۶۷ (۱۴ دی ۱۳۹۳)   بخش نخست   پیش گفتار نگارنده نخست باید بگوید که این نوشته در دست یک مانیفست نیست بلکه کارپایه ای است برای گفتگوهای بیشتر میان توده ای ها در باره ی چالش هایی که جنبش انقلابی با آن روبرو هست.   در …

راه تاریک نئولیبرالیسم به فاشیسم
برگردان: احسان

مقاله شماره: ۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۹۳) نویسنده: کریس هِجِز منبع: اینفورمِیشِن کِلیرینگ هاووس، ۲۸/۱۱/۲۰۱۸ برگردان: احسان صالحی   نئولیبرالیسم به عنوان یک تئوری اقتصادی همیشه نظریه‌ای پوچ بود. نئولیبرالیسم به اندازه ایدئولوژی‌های حاکمِ گذشته مانند حق  خدایی پادشاهان و باور فاشیسم به اَبَرانسان اعتبار زیادی داشت. هیچ یک از لاف و گزاف هایش اندکی …

پیکارِ فزایندۀ کارگران، دانشجویان، معلمان، و زنان و ضرورت هماهنگی بیش از پیش گردان های اجتماعی در نبرد با رژیم دیکتاتوری!

نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۶، ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷  منتشر شده در – آذر ۲۰, ۱۳۹۷ اعتصاب یکپارچه کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و کارخانۀ پولاد اهواز اثرهایی چشمگیر در معادلات صحنه سیاسی کشور برجای گذاشته است.  اعلام همبستگی جنبش دانشجویی، مبارزان جنبش زنان، معلمان مبارز و بازنشستگان با این نبرد دلیرانه کارگران …

نگاهی به “اعلامیه‌ی مشترک چهار حزب و سازمان در دفاع از مطالبات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز” 
مسعود امیدی

مسعود امیدی این اعلامیه با امضای چهار “حزب و سازمان” با عناوین اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران انتشار یافته است. عنوان اعلامیه بیانگر حمایت این جریانات از مطالبات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز …