سرنوشت کودکان تهی دست در کشتارگاه نظام بهره کشی

مقاله ی شماره ۸ / ۱۳۹۸ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۱ مه ۲۰۱۹ پیش گفتار هر هفته ما نوشته های فراوانی در باره ی زندگی درد آلود کودکان در گوشه و کنار این جهان پهناور می خوانیم. سازمان های یاری رسانی بی شماری هر روز خستگی ناپذیر به گردآوری پول …

چرا اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک برای ایران؟
برخی مقدمات

مقاله ی شماره ۷ / ۱۳۹۸ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۹ مه ۲۰۱۹ اقتصاد سیاسیِ ملی- دمکراتیک از ویژگی خاصی برخوردار است که آن را به تنها جایگزین برای اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی در ایران بدل می‌سازد و می‌تواند شرایطی را در ایران ایجاد سازد که به بحران حاکم در …

«سوخت و ساز» میان انسان و طبیعت
مارکس و انگلس و محیط زیست

مقاله ی شماره ۶ / ۱۳۹۸ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۵ مه ۲۰۱۹ فاجعه ی سیل در  ایران در آغاز سال جاری به نبرد برای گذار از نظام سرمایه داری مبرمیتی خاص از این رو نیز داده است، زیرا شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی سرمایه داری در ایران به خطری …

جایگاه ما کنار دیکتاتوری است یا آغوش امپریالیسم؟
“۱۰مهر” چنین شتابان به کجا می رود؟

مقاله ی شماره ۵ / ۱۳۹۸ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار امپریالیسم امریکا به رهبری دولت پرخاشگر ترامپ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست تروریسم قرار داده است. در این میان سرنگونی خواهان هوادار امپریالیسم برای ترامپ دست ها زده اند. و در آن سوی میدان …

ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد

مقاله ی شماره ۴ / ۱۳۹۸ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار کوتاه سخن. باید گفت که درگیری میان آزادی و عدالت اجتماعی یک ستیز ساختگی است. همان گونه که ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد و بی آسمان نمی توان از ستاره سخن گفت. عدالت …

منطق دیالکتیک ماتریالیستی

مقاله ی شماره۳/ ۱۳۹۸ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ در ابرازنظری ع ع گرامی می نویسد: “منطق دیالکتیک” منطق نیست، نوعی شیوه ی دیدن هستی ست. (اخبارروز ۱۰ فروردین در مقاله ی مسعود امیدی، ٬٬ترویج توهم دمکراسی تمام‌عیار …٬٬). وظیفه ی این سطور آموزشِ سیستماتیک «منطق دیالکتیک» نیست. آن …

مصاحبۀ رفیق زنده یاد نورادین کیانوری با هفته‌نامهٔ ‏روولوسیون
چند روز پیش از یورش سالهای ۶۱-۶۲

  نوشته رسیده (خوانندگان عزیز می توانند خود مصاحبه را از کتابخانه “توده ای ها” دانلود کنند.) “اگر این نیروهای هوادار محرومان، نیروهای هوادار استقلال واقعی و همه‌جانبه، نیروهای هوادار آزادی برای ‏اکثریت محروم جامعه بتوانند در این دوران سرنوشت‌ساز با توجه به مسؤولیت تاریخی خود جبهه متحدی به ‏وجود …

خط مشی کنونی دنباله ی دیالکتیکی خط مشی گذشته

مقاله ی شماره۲/ ۱۳۹۸ ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ۵ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار   نگارنده با وجود داشتن انتقادهایی از آن دسته از کسانی بوده است که در همان دوران پیش و پس از کنفرانس ملی از هواداران خط مشی نو حزب توده ی ایران بوده است. انتقاد های آن زمان من …