دوران گذار و «پروژه ی چینی»

مقاله شماره ۲۹۲۸ آبان ۱۳۹۸– ۱۹ نوامبر تحولات توفانیِ اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین سران کشورهای امپریالیستی را به شدت نگران ساخته است. اتاق‌ها فکر کشورهای سرمایه داری با همه ی توان در جستجوی راه حلی برای تقلیل نگرانی خود می باشند. برای نمونه، امپریالیسم آلمان  زیر فشار آمریکا …

نئولیبرالیسم داروی بورژوازی برای بیماری سرمایه داری

مقاله شماره ۲۸۱۴ آبان ۱۳۹۸– ۶ نوامبر ۲۰۱۹ پیش گفتار پس از رسوایی و بی آبرویی نئولیبرالیسم در سرتاسر جهان، سرمایه داری بر آن است که با پیش گزاری یک دسته از برنامه های رنگارنگ و فریب کارانه، خود نظام بهره کشی را از زیر تازیان خشم توده ها بیرون …

گفتگو میان کمونیست ها!

مقاله شماره ۲۷ ۹ آبان ۱۳۹۸– ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ گفتگو میان انسان ها بسیار سخت است چرا که انسان ها مانند جانوران به فرستادن پیام های پیش و پا افتاده برای نمایش حس های ساده مانند خشم، ترس و همانند آن، سود نمی جویند. انسان ها هنگام پیام رسانی با …

دوران – مرحله – دوره و ۷۸ سالگی حزب توده ایران

مقاله شماره ۲۶/۹۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۸/ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ تعریف‌های علمی باید از این رو دقیق باشد، زیرا منطق دیالکتیکی مبتنی بر چنین تعریفی، به توضیح و ترسیم ساختار و کارکردِ پدیده می پردازد. نتیجه‌گیری متقابل از این سخن آن است که در ساختار و کارکرد پدیده، تعریف علمی بازتاب …

گفت و شنفت میان توده‌ای ها – استراتژی و تاکتیک

مقاله شماره ۲۵/۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ رفیق عزیزی توجه من را به مقاله‌ای در نویدنو جلب نمود که متأسفانه و با شرمندگی آن را نخوانده بودم، و در پی یار در گشت و گدار سرگردان! منظورم مقاله‌ای است که نویدنو در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۷ انتشار داده است …

تضادی که خامنه ای با آن روبروست

مقاله ی شماره ۲۴/ ۱۳۹۸ دوستی پرسید، آیا به نظر شما خطر یورش نظامی آمریکا به ایران جدی است؟ گفتم، پاسخ به این پرسش آری یا نه نیست! برای درک وضع باید سویه های متفاوت وضع را مورد توجه قرار داد تا بتوان پاسخی نزدیک به حقیقت دریافت. پاسخی که …

کارکرد تضادهای اجتماعی در خدمت تثبیت و تغییر جامعه؟!

  مقاله ی شماره ۲۳ / ۱۳۹۸(۱۷ مهر ۱۳۹۸ – ۹ اکتبر ۲۰۱۹) شناخت کارکرد تضاد در جامعه از این رو ضروری و پراهمیت است، زیرا نیروی آگاه تاریخی را در وضعی قرار می‌دهد که بتواند با پراتیک هدفمندِ خود بر روند حل تضاد تأثیر بگذارد. پراتیک هدفمند انسان تاریخی …

جبهه ضد دیکتاتوری در مرحله ملی- دمکراتیک کنونی تاکتیک و یا استراتژی؟

مقاله ی شماره ۲۲ / ۱۳۹۸(۷ مهر ۱۳۹۸ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹) تحقق بخشیدن به وظایف دو گانه ی ملی- دمکراتیک در مرحله ی کنونی نیاز به تسخیر سنگر اول در یک نبرد طولانی دارد. سنگری که رژیم دیکتاتوری ولایی در پشت آن قرار دارد و آن را به ابزار …