ژرفش نبرد طبقاتی در ایران و وظایف ما

مقاله ی شماره ۲۰ / ۱۳۹۸(۳۰ شهریور ۱۳۹۸ – ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹) مقاله ی نظر گیرِ وحدت اندیشه و اسلوب تحلیلی حزب توده ی ایران درباره ی جمهوری اسلامی از بهمن ۵۷ تا کنون که در نویدنو انتشار و در توده‌ای ها بازانتشار یافت (https://tudehiha.org/fa/9699)، کوششیِ خلاق است برای نشان …

شیوه تولید و شیوه زندگی!

مقاله ی شماره ۱۹ / ۱۳۹۸(۲۶ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹) شیوه زندگی سرمایه داری، پندارها، پیوندهای اجتماعی، شیوه اندیشیدن، روانشناختی و ایدئولوژی ویژه ای می آفریند. مارکس می گوید که شیوه زندگی آن شیوه ای از زندگی است که زیر شرایط ویژه ای از شیوه تولیدی ریخت می …

دیالکیتِ رابطه ی تضادها و مقوله ی «اسلام سیاسی»!

مقاله ی شماره ۱۸ / ۱۳۹۸ (۲۴ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹) فیلسوف مارکسیست آلمانی، هانس هینس هولس، در بررسی یک قصیده از مائوتسه تنگ درباره ی بیدار شدن درخت گیلاس از خواب زمستانی، نحوه ی بروز اندیشه مائو را نشان می دهد. اندیشه طرح شده در قصیده را …

وظیفه، تفهیمِ برنامه و سیاست انقلابی حزب توده ایران است!

مقاله ی شماره ۱۷ / ۱۳۹۸ ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ – ۲ سپتامبر ۲۰۱۹ مارکس- انگلس در مانیفست کمونیستی وظیفه ی روشنگرانه- ترویجی کمونیست‌ها را با واژه‌های شفاف و صریح و در عین حال پر محتوا درباره ی برنامه برای تغییرِ شرایط را توضیح می‌دهند و می گویند: «کمونیست ها ابایی …

مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب و نیروهای مولده

مقاله ی شماره ۱۶ / ۱۳۹۸ ۷ شهریور ۱۳۹۸ – ۲۹ آگوست ۲۰۱۹ هنگامی که از مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب سخن می گویم، به طرح وظایفی می‌پردازیم که حل آن قریب به دویست سال است به عنوان وظایف مبرم در برابر مردم میهن ما قرار دارد: برقراری آزادی‌های فردی …

«سوسیالیسم دمکراتیک» هدف استراتژیکی حزب چپ ایران

مقاله ی شماره ۱۵ / ۱۳۹۸ ۴ شهریور ۱۳۹۸ – ۲۶ آگوست ۲۰۱۹ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در سند سیاسی نخستین کنگره ی خود در بخش «دیدگاه ها و ارزش‌های ما»، «باور به سوسیالیسم» را مشخصه ی موضع خود اعلام می کند. و به منظور ارایه تعریف از سوسیالیسمی …

نقد سند سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
نگارش نو

مقاله ی شماره ۱۴ / ۱۳۹۸ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ – ۸ آگوست ۲۰۱۹ بررسی دستاورد نتایج نخستین کنگره ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) [از این ببعد، حچافخ] از دو منظر ضروری است. یکی از دیدگاه ارزیابی نظراتِ اصلاحی آن برای شرایط کنونی حاکم بر ایران، و دوم تصورات طرح …

سرمایه داریِ خوب و اپورتونیسم راست در حزب توده ایران

مقاله شماره ۱۳ سال ۱۳۹۸ هنوز بحث میان توده‌ای ها بر سر مرحله ی گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم پایان نیافته است. اپورتونیسم راست در حزب توده ایران می‌خواهد میان «بد و بدتر»، سرمایه داری «بد» را برای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب ایران به کرسی بنشاند و آن …