آیا زبان آتش بهتر از گفتگو در خاورمیانه است؟

مقاله ۵۸/۹۹۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱ مارس ۲۰۲۱ بار دیگر درگیری ها دارد در خاورمیانه بالا می گیرد. بگذارید نخست به بررسی کوتاه رویدادهای هفته های گذشته بپردازیم. در ۱۵ فوریه، موشک هایی به سوی پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه بین المللی اربیل فرستاده شد که پیامد آن کشته شدن یک …

نگاه رفیق عمویی به رفیق کیا!

مقاله ۵۷/۹۹۸ اسفند ۱۳۹۹، ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست   رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی‌غمی (حافظ) می گویند روز مرگ، ابوریحان بیرونی از دختر خود خواست که یک همکار ریاضی دان را پیش خود آورد. هنگامی که ریاضی دان گام به …

“گشایش سیاسی” در جمهوری اسلامی!
هرکه نامخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ اموزگار

مقاله ۵۶/۹۹۴ اسفند ۱۳۹۹، ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ این روزها با پخش نوشته های برخی از خرده گیران رژیم ایران در روزنامه های درون کشور، شمار اندکی، سخن از “گشایش سیاسی” می گویند.     رژیم شرایط بستن یک پیمان نامه هسته ای با بایدن را شایسته می بیند و بسیار امیدوار …

نگاهی به آقای خمینی با چشمان رفیق عمویی!

مقاله ۵۵/۹۹۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷ فوریه ۲۰۲۱ به تازه ای گزارشی به نام “صبر تلخ” از یادمانده های رفیق عمویی از دوران انقلاب و زندان در ۱۱۴۶ صفحه پخش شده است. این گفتگو در سال ۱۳۸۲ آغاز شده و در سال ۱۳۸۳ به پایان رسیده بود. این که چرا ما …

انقلاب مُرد؛ زنده باد انقلاب!

مقاله ۵۴/۹۹۲۱ بهمن ۱۳۹۹، ۹ فوریه ۲۰۲۱ شب پس از ۲۸ مرداد تا به آن اندازه تاریک بود که حتا ستارگان بزرگ در پشتش رنگ می باختند. بسیاری گرسنه بودند و شمار اندکی میلیاردها دلار به جیب می زدند. پاسخ نازکترین نوای آزادی سرب آتشین در دهان بود. زندان ها …

پیوند دیالکتیکی میان هدف های انقلاب؛ استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی!

مقاله ۵۳/۹۹۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۷ فوریه ۲۰۲۱ پیشگفتار پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، خاورمیانه در زیر چپاول و دستیازی استعماری و سپس استعمار نو نیروی های امپریالیستی قرار گرفته بود. در آغاز نبرد توده ها علیه امپریالیسم، بورژوازی ملی که در بسیاری از کشورها ازسرمایه، دانش و سازمان دهی بهتری …

افسانه ساختن سرمایه داری “خوب” با بورژوازی ملی!

مقاله ۵۲/۹۹۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۲ فوریه ۲۰۲۱ پیشگفتار با ژرفش جنبش و افزایش خیزش ها، انگار گفتن این که باید به دنبال یک لایه بورژوازی انگلی رفت و برای براندازی یکی از این لایه ها با دیگر لایه ها متحد شد، دیگر خریداری ندارد. خوشبختانه جنبش سوسیالیستی و  توده ای …

لایه های بورژوازی انگلی در نظام جمهوری اسلامی و وظیفه ما!

مقاله ۵۱/۹۹۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ پیشگفتار یک سازمان سوسیالیستی بدون داشتن یک تحلیل طبقاتی از جامعه ای که در آن کنش سیاسی می کند، در فراز و نشیب رویدادهای سیاسی راه گم می کند و بی آن که خود از آن آگاه باشد به لایه ای از گردان …